fbpx

Zemljotres u BiH, u mjesecu Ramazanu???: „Vaš Gospodar vam ukor šalje!“

Pouka u zemljotresima: Allahovi robovi moraju da uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu Uzvišenom, pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha

Zemljotres u Bosni i Hercegovini. Foto: Kurir

U zadnje vrijeme smo svjedoci jedne učestale pojave, koja nam je već odavno najavljena Sunnetom Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u pitanju su učestali i brojni zemljotresi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi. » (Buharija, 13/81-82).

Hafiz Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: „Allah Uzvišeni, nekada dozvoli Zemlji da prodiše što prouzrokuje brojne zemljotrese, od čega Allahovi robovi uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu Uzvišenom, pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha.

Robovi se tada pokore Allahu Uzvišenom, i pokaju, i tako su prvi muslimani znali i zboriti nakon nastanka zemljotresa: „Vaš Gospodar vam ukor šalje!“

Vezani Članci:

Omer Ibn El-Hattab radijallahu anhu, je jedne prilike, nakon zemljotresa u Medini, držao hutbu i rekao: „Ako se još jedanput desi zemljotres u Medini – ja više neću stanovati u njoj!“ Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, bilježi predaju od Safijje radijallahu anha, koja je rekla:

„U Medini, za vrijeme Omera radijallahu anhu, se desio zemljotres, pa je rekao: O Ljudi, šta se ovo dešava!? Brzo li ste se pokvarili! Ako se opet ponovi zemljotres – više ne stanujem sa vama u Medini!“

Ka’ab rahimehullahu, je rekao: „Zemlja se trese onda kada se na njoj čine veliki grijesi, pa se Zemlja trese od straha od Allahova, azze ve džele, pogleda!“

Dakle, svi ovi zemljotresi i prirodne katastrofe i muke koje se dešavaju po svijetu i kod nas i pored muke i problema i boli koje nose sa sobom, i pored propadanja života, i imetaka i plodova i kuća – u sebi ipak nose Božiji rahmet i milost, i čišćenje od grijeha, kako se to bilježi od Ebu Musa’a El-Eš’arija radijallshu anhu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Moj ummet je merhum-ummet tj. ummet koji je zaslužan milosti; neće imati kaznu na Sudnjemu Danu, ali će imati kaznu na dunjaluku u vidu fitni – smutnji i iskušenja, zemljotresa i ubistava!“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim)

Allaha molim da nas sačuva od svake nedaće, i da nas učini od onih koji kada vide Allahov znak/upozorenje – opamete se i Njemu vrate. Amin!

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us