fbpx

Prodajni Agenti

Svi naši prodajni agenti se nalaze ovdje. Naši agenti su raspoređeni po cijelom svijetu, a njihova jedina dužnost je da vas povežu sa nama!

Naši Prodajni Agenti

Predrag Banjac, Srbija, LinkedIn

Ovlašćenja naših prodajnih agenata

1. Dužnost naših prodajnih agenata je promoviranje/prodaja naših marketinških usluga i vaše povezivanje s nama
2. Naši prodajni agenti nisu ovlašteni da potpisuju bilo kakve ugovore u naše ime
3. Naši prodajni agenti nisu ovlašteni da sklapaju bilo kakve poslovne aranžmane u naše ime
4. Naši prodajni agenti nisu ovlašteni da vrše bilo kakve finansijske transakcije u naše ime
5. Naši prodajni agenti nisu ovlašteni prenositi bilo koje druge informacije osim onih objavljenih na stranici: https://balkantimes.press/marketing/
6. Naši prodajni agenti nisu zaposleni u The Balkantimes Press-u, već obavljaju poslove agenata kao vanjski saradnici

Spisak naših prodajnih agenata možete pronaći na stranici: https://balkantimes.press/prodajni-agenti/ i samo su oni ovlašteni za promociju/prodaju naših marketinških usluga.

Marketing – The Balkantimes Press

Contact Us