fbpx

Sulejman Skoko doktorirao na prestižnom fakultetu u Pisi, koji je dao tri nobelovca

Sulejman Skoko postao doktor nauka za Metode i Modele u Molekularnim naukama na prestižnom univerzitetu u Pisi (Scuola Normale Superiore), na kome su studirali nobelovci: Enrico Fermi, Giosue Carducci, i Carlo Rubbia

Sulejman Skoko, Pisa, PHD, doktorat
Sulejman Skoko, Pisa, PHD, doktorat, odbrana teze

Sulejman Skoko je Rođen u Podgorici 08. 11. 1993. godine. osnovni srednju školu je završio u Sarajevu i jedno je od 6 djece svojih roditelja.

Prije nego što je odbranio doktorsku disertaciju na temu: Metodi i Modeli u Molekularnim naukama, (Ph.D.) in ” Methods and Models in Molecular Sciences), Sulejman Skoko je na Prirodno-matematičkom fakultetu  u Sarajevu završio  osnovne i master studije, nakon čega je nastavio PHD studij na navedenom univerzitetu.

Sulejmanov Istraživački rad u trajanju od 3 godine FINANSIRAN je u sklopu EU projekta COSINE – Innovative Training Network in Horizon 2020.

Šta znači “Methods and Models in Molecular Sciences”?

Metode i modeli za molekularne nauke,  istraživačka aktivnost.

Tema doktorata može se široko definisati kao razvoj i validacija ili primena integrisanih računarskih strategija za tačnu simulaciju molekularnih sistema. Doktorski kurs Metode i modeli u molekularnim naukama ima nekoliko ciljeva: Da osposobi mlade naučnike za obavljanje konkurentnih istraživanja u nekoliko oblasti molekularnih nauka. Oni će koristiti panel simulacijskih tehnika u rasponu od metoda više razmjera do visoko preciznih ab-initio metodologija. Molekularni sistemi uključuju velike supramolekularne strukture kao i manje molekule tretirane s većom preciznošću. Doktorski program priprema vrhunske istraživače i omogućava im da zauzmu pozicije na prestižnim institucijama u Italiji i inostranstvu.

Sulejman Skoko, obrana doktorata
Sulejman Skoko, obrana doktorata

Istraživački rad u sklopu EU projekta COSINE – Innovative Training Network in Horizon 2020

COSINE je inovativna mreža za obuku Marie Sklodowske Curie koja se direktno bavi potrebom za visokom obukom i karijerom u teorijskoj/računarskoj hemiji sa posebnim naglaskom na računarskoj spektroskopiji, koja je postala važan naučni stub u hemijskim istraživanjima. COSINE ima za cilj osmišljavanje novih teorijskih alata i računskih kodova zasnovanih na teoriji elektronske strukture za istraživanje organske fotohemije kako bi se omogućila tačna simulacija spektroskopskih eksperimenata na računaru.

Više o “Scuola Normale Superiore”

“Scuola Normale Superiore” je univerzitetski institut za visoko obrazovanje, istraživanje i obuku na visokom nivou sa posebnim statusom, čiji je prestiž u oblasti istraživanja i obrazovanja prepoznat na međunarodnom nivou. Tri studenta ovog univerziteta: Giosuè Carducci, Enrico Fermi i Carlo Rubbia  su dobili Nobelovu nagradu.

 

Scuola Normale Superiore

Univerzitet je još 1810. godine osnovao Napoleon, preživio dva svjetska rata sve dok Italija nije postala republika.

Scuola Normale u Italiji slovi kao Cambridge u Engleskoj. Ovaj univerzitet isključivo bira i njeguje talente. Garantuje obrazovanje usmjereno na razvoj pojedinačnih potencijala i sposobnosti, u kontekstu suživota, dijaloga i saradnje. Desetine mladih se svake godine bira, putem takmičenja, isključivo na osnovu svog talenta i svog potencijala.

https://www.sns.it/

Čestitke Sulejmanu!

Pripremila: A. M.

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us