fbpx

Ministri u Vladi KS u skupštine preduzeća predlažu članove koji su u sukobu interesa

SARAJEVO, (Patria) – Nakon što je Vlada KS na prijedlog resornih ministara u posljednjih dvadesetak dana imenovala članove Skupština pojedinih preduzeća, direktori tih preduzeća na više adresa uputili su primjedbe na imenovanje nekih članova zbog sukoba interesa.

Tako je na prijedlog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture odnosno ministrice Nihade Glamoč (SDA) data saglasnost za punomoćnike Skupštine KJKP Vodovod i kanalizacija za Azru Muzur (bivšu direktoricu preduzeća i aktivnu uposlenicu), Azru Softić i Mirsadu Čaušević.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Enver Hadžiahmetović uputio je dopis Vladi KS, resornom ministarstvu, Skupštini KS, Uredu za borbu protiv korupcije, Nadzornom odboru u kojem ih obavještava da je prilikom imenovanja Muzur došlo do sukoba interesa.

“Ukazujemo na to da je prilikom imenovanja Azre Muzur za punomoćnika došlo do povrede Odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (‘Službene novine Kantona Sarajevo’, broj: 31/19). Naime, Azra Muzur je zaposlenik preduzeća te ukazujemo i na postojanje sukoba interesa shodno Zakonu o javnim preduzećima u FBiH. Ovim zakonom je predviđeno da je “povezano lice” svaki zaposlenik javnog preduzeća”, naveo je Hadžiahmetović.

On napominje da bi Muzur trebala razmatrati i Izvještaj o poslovanju KJKP ViK za 2019. godinu, a riječ je o periodu kada je ona bila direktor preduzeća do 13. juna 2019. godine.

Hadžiahmetović dalje navodi da je Muzur prijavljena zbog nepravilnosti i nesavjesnog postupanja zbog milionske štete koja je nanesena preduzeću kada je riječ o odvodnji vode jer nije preduzela potrebne aktivnosti u svrhu naplate, te druge nepravilnosti koje su prijavljene nadležnim organima.

Nakon što su na prijedlog ministrice Glamoč imenovani punomoćnici Skupštine KJKP Rad Selim Babić (bivši direktor preduzeća), Dženana Ramić i Seid Fazlić, direktorica Vera Arnautović uputila je dopis Vladi KS, resornom ministarstvu, Skupštini KS, Uredu za borbu protiv korupcije, Nadzornom odboru u kojem ih obavještava na postojanje sukoba interesa.

Babić je uposlenik preduzeća te prema Zakonu o javnim preduzećima u FBiH je i “povezano lice te je dužno izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa javnim preduzećima u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Babić je 27. maja 2019. godine razriješen dužnosti KJKP Rad, a nije usvojen ni Izvještaj o radu za 2018. godinu dok je bio direktor. Ukoliko bi Babić ostao punomćnik Vlade KS on bi trebao razmatrati i usvojiti Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu koji obuhvata i period dok je bio direktor.

Direktorica Arnautović upozorava na nepravilnosti u mandatu direktora Babića.

“Neadekvatno fakturisanje računa za odvoz smeća i ostale usluge povlaštenim privrednim subjektima i fizičkim licima, neadekvatna naplata računa za odvoz smeća kao i ostalih usluga preduzeća, pogotovo u odnosu na povlaštena pravna i fizička lica, utjecaj na likvidost preduzeća nabavkom četiri vozila u 2019. godini koja su trebala biti plaćena u 2020. godini”, navodi se između ostalog u dopisu.

Na prijedlog ministrice uprave i pravde Merse Kustura (SDA) Vlada KS imenovala je punomoćnike u Skupštini JP “Televizija Kantona Sarajevo” i to Sunčicu Šehić (urednicu na TVSA), Mirzu Memiševića i Dejana Radovića.

Direktorica JP “TVSA” Duška Jurišić uputila je dopis na više adresa skrećući pažnju na mogući sukob interesa dva člana Skupštine.

Ona navodi da je Memišević vijećnik u u Općinskom vijeću Novi Grad te da je prema Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi, menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

Kada je riječ o imenovanju Sunčice Šehić, Jurišić navodi da je Šehića uposlenica Televizije KS na radnom mjestu urednice.

“Činjenica da je Sunčica Šehić zaposlenica/urednica Televizije Sarajevo ukazuje na to da ona ima privatni interes koji dovodi u sumnju njenu objektivnosti i nepristrasnost u obavljanju funkcije članice Skupštine iste televizije”.

Jurišić se osim na Zakon o javnim preduzećima poziva i na Pravilnik o radu Televizije Sarajevo gdje je regulisano da “o pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje direktor”.

“U skladu sa Statutom, Skupština, čija je članica Sunčica Šehić, može opozvati člana Uprave, direktora, koji uposlenici može otkazati ugovor o radu u skladu sa statutarnim ovlaštenjima. Nedvojebno je da kod Sunčice Šehić postoji sukob interesa jer je njen lični, odnosno profesionalni interes onemogućava da istovremeno ispunjava svoje obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz obje funkcije”, navodi Jurišić.

Evidentno je da će u ovim slučajevima posla biti i za Ured za borbu protiv korupcije, ali i za Vladu KS ukoliko bude htjela postupati prema zakonskoj regulativi.

 

Patria/Balkantimes.press

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us