fbpx

Vrijednosti spominjanja Uzvišenog Allaha

Mnogo je vrijednosti koje stječemo čestim spominjanjem Allaha – zikrom

Zikrullah. Foto: stock.adobe.com

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je često naglašavao poseban položaj ovog lakog ibadeta. Razmatranje nagrade obećane za Allahov zikr trebalo bi nas ispuniti žaljenjem za sve sate koje smo izgubili, a da nismo iskoristili ove zapanjujuće lake prilike za dobrim djelima i nagradama.

Najbolje djelo

1.Ebu Ed-Derda’, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, koje je najkreposnije kod vašeg Vladara, koje najviše podiže vaše stepene, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i koje vam je bolje i od borbe?“ Ashabi odgovoriše: „Da, želimo.“, a Poslanik im na to odgovori: „To je sjećanje na Uzvišenog Allaha.“ (Tirmizi)
____________

Poseban status

2.Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Ja sam kod mišljenja moga roba o meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sâm; ako Me se, pak, sjeti dok je u društvu, i Ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako Mi se približi hodom, Ja ću se njemu približiti trčeći“. (El-Buhari)
____________

Razlika između onog koji spominje i ne spominje Allaha

3.Ebu Musa El-Eš`ari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onoga koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.“ (El-Buhari)
_________________

Poslanikov savjet

4.Prenosi se od Abdullaha ibn Busra da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku: “Allahov Poslaniče, meni se čini da ima mnogo islamskih propisa, pa mi kaži nešto od onoga što je najvažnij, čega ću se pridržavati”, pa mu je Poslanik na to rekao: “Neka ti je jezik uvijek vlažan od spominjanja Uzvišenog Allaha.“ (Et-Tirmizi)
________________

Obilan oprost

5.Ebu Hurejre također prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Onome ko kaže: ‘ Subhanallahi ve bihamdih‘ (Slava i hvala Allahu) sto puta dnevno, njegovi grijesi će biti izbrisani čak i ako su ravni morskoj pjeni.“ (El-Buhari i Muslim)  
_______________

Velika nagrada

  1. Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik rekao:

„Onaj ko klanja sabah u džematu, a potom sjedne i spominje Allaha sve dok sunce ne izađe, pa klanja dva rekata, ima nagradu hadždža i umre, potpunu. Ovako je Poslanik, ponovo čak tri puta.“ (Tirmizi)

  1. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

„Onaj koji nakon svake molitve ponavlja Subhanallah (slavljen neka je Allah) trideset i tri puta, elhamdulillah (hvaljen neka je Allah) trideset i tri puta, Allahu Ekber (Allah je najveći) trideset i tri puta i dovršava stotinu sa: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir’“ (Nema istinskog boga osim Allaha. On je jedan i nema sudruga. Njegova je vlast i njegova je hvala, i On je svemoguć), svi će mu grijesi biti oprošteni, čak i ako su veliki poput pjene na površini mora.”  (Muslim)

  1. Ebu Ejjub El-Ensari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Onaj ko kaže deset puta: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehulmulku, ve lehulhamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir‘“, imat će nagradu jednaku onoj za oslobađanje četiri roba iz potomstva poslanika Ismaila.“  (El-Buhari i Muslim)
__________________

Riječi koje Allah voli

  1. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik rekao:

„Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na mizanu (vagi) i drage Allahu, to su: “Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil-‘azim” (Uzvisen je Allah i Njemu hvala pripada, Uzvišen je Allah, Svemoćni).”

 O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan –a na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: ‘Mir vama!’ – i On im je pripremio nagradu plemenitu.“ (Kur’an, El-Ahzab, 41.-44.)

Izvor: Discovering islam

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us