fbpx

Prof. Kurtćehajić Dr. Đokanoviću: Vi ste Nepismeni, ličite mi na Fašistu i Nacistu!

Republika Srpska je nagrada za genocid! Kao takva mora biti ukinuta!


 
Đokanović: Ja sam osnivač RS-a!

Kurtćehajić: Ta RS je po presudama međunarodnog suda genocidna!

Senad: Dr. Đokanoviću je li 9. januar dan RS-a?

Đokanović: Nije!

Senad: Ko može ukinuti RS, Amerika, koja je napravila RS?

Đokanović: Niko ne može ukinuti RS!

Senad: Može li RS biti ukinuta tako što će bankrotirati?

Đokanović: Tako može!

Kurtćehajić: 1992. sam bio u Sarajevu! Velikosrpska politika je krenula putem mimo međunarodne konvencije.

Đokanović: Kurtćehajić  se ne razumije u problematiku! Muslimani su ’92 bili muslimani sa velikim M.

Prof. dr. Kurtćehajić: Dejtonski sporazum legalizirao srpska teritorijalna osvajanja, RS i genocid!

Kurtćehajić: Da vas naučim, u decembru je Banditerova komisija rekla  ‘opredjeljenje naroda se ne može tumačiti na način da se granice BiH dovedu u pitanje’. Mnogo bolje znam od vas!

Đokanović: Vidite da ne znate, profulili ste kod Banditerove komisije!

Kurtćehajić: Vi ste ustali protiv poretka BiH! To je državni udar!

Đokanović: U Haagu je od Alije tražen dokumnet o samostalnosti BiH. BiH je forsirana!

Kurtćehajić: Vi ste nepismen čovjek! Ja sam više napisao nego što ste vi pročitali!

Đokanović: Osporite mi fakat! Bilo je preglasavanje.

Suad Kurtćehajić: “Republika Srpska mnogo bliža ukidanju nego otcjepljenju” – Video

Kurtćehajić: Ne navodite vodu na svoj mlin! Bulatović je na roditeljskom sastanku kod Miloševića povukao svoj glas! 9. januar je nelegitiman čin, to je jednako 10. aprila ’41. kada je progašena nezavisna Hrvatska. Pravi se paratvorevina, Herceg-Bosna, pa srpska republika BiH, napravljena protivpravno, protivustavno! 2 dana nakon traženo je da građani pokažu žele li nezavisnost!

Đokanović: 9. januara smo legalizovali skupštinu. To je bio legitiman skup sprskih političara, narod nas je slijedio! Mi smo za 5 sati mogli dići milion Srba! Veza između sprskih političara i naroda je bila identična! 9. januara smo potpisali deklaraciju o proglašenju RS-a kao federalne jedinice u Jugoslaviji, na stranu tendencije političara iz Evrope da je razbiju! 3. januara smo u Beogradu potpisali konvenciju, a 9. proglasili RS. 28. februara usvajamo Ustav RS-a kao federativne jedinice u Jugoslaviji!

Prof.dr.Kurtćehajić: RS treba ukinuti! Velika zemlja kreće u tu akciju! Vojsci RS presuđen genocid! (Video)

Kurtećehajić: Tim dokumentom postavljeni su temelji genocida!

Đokanović: Evropska zajednica nije mogla prihvatiti BiH prije referenduma. BiH u maju postaje članica UN-a.

Kurtćehajić: Mnogi su Srbi na referendumu glasali ‘za’.

Đokanović: Ja prihvatam tu vašu tezu, ali pokajat ćete se do kraja emisije za to tvrdite! 18. marta ništa nije potpisano! 14.2. 1992. konferencija o BiH je krunisana nepotpisanom izjavom, to su manipulacije sa bošnjačke strane!

Kurtćehajić: Zimmerman je uticao na Izetbegovića da povuče potpis! Ali je rekao da nikada ne bi ubijedio Izetbegovića da povuče potpis da je znao šta će se desiti. Rekao je da taj plan i nije bio tako loš! Taj plan je predviđao da se stvor

Đokanović: Kutiljerov plan će ostati o tome ko je počeo rat. Rat je počeo Juka Prazina!

Kurtćehajić : To je bio izgovor! Da se nije desio Ćelo, da li bi Srbi prihvatili da žive u BiH sa Ustavom iz ’74 koji je BiH činio unitarnom državom?

Đokanović : Na skupu su mi gosti bili Adil Zulfikarpašić i Radovan Karadžić. Ja sam bio šef parade! Srbija je uvijek držala otvorena vrata za dogovor sa Bošnjacima! Da je Alija potpisao Kutiljerov plan, BiH bi ostala bez rata, sa teritorijalnim jedinicama, čvrsto uređena. Ja nisam bio za to! Zbog toga sam napao Krajišnika koji je to zagovarao! Rekao sam da imamo pravo, mi još živimo u Jugoslaviji! Ja sam htio RS od početka! Kada smo preglasali, ja sam se zarekao da ćemo napraviti RS, da ću djeci obezbijediti republiku! Bio sam siguran u to, za razliku od vaše ideje!

Kurtćehajić : Da li mislite da je vama prijetila od opasnost od Bošnjaka?

Đokanović : Mi nismo bili Hrvati!

Kurtćehajić : Jović je rekao da ga Slovenija ne zanima, Srbi su odustali od Jugoslavije!

Bajden: Dejton donio mir, ali posao nije završen

Đokanović : Baš mene briga za Srbe iz Srbije!

Kurtćehajić : Mi smo prevareni! BiH je narodna država republikanskog oblika vladavine, nema pominjanja naroda! Ustav iz ’74 kaže da je BiH država ravnopravnih naroda!

Đokanović : Nemojte gubiti vrijeme! Vi ne razumijete šta je pravo naroda na opredjeljenje! To nije pravo na papiru, to je u praksi, na terenu, čovječe! To je na kraju finalizovano RS-om!

Kurtćehajić : Niste me dobro slušali, Banditerova komisija kaže: pravo naroda na samopredjeljenje ne može se ostvariti na način da se u pitanje dovedu granice BiH

Đokanović : Nismo nikad dovodili u pitanje granice BiH!

Kurtćehajić : Rekli ste da ste odustali od Jugolasvije i prihvatili da se stvori Bosna koja će biti regionalizirana!

Đokanović : Ja nisam bio za Kutiljerov plan, ja sam bio za RS! Karadžić je htio prihvatiti Kutiljerov plan, ja nisam, ja sam vidio RS na kraju, oni nisu! Šta mene briga za Banditerovu komisiju, nastala je na prevaru!

Kurtćehajić : Vi ste napraviti 6 ciljeva RS-a, jedan od njih genocid!

Đokanović : Mene ne interesuje razgovor s proferosrom, ja sam historijska ličnost, šta ću ja s vama pričati!

Kurtćehajić : Ja za vas do ove emisije nisam čuo!

Đokanović : Znam sve o vama, šta se napisali, radove koje ste uradili! Nisam pročitao nijednu vašu knigu, znam dovoljno o vama. Mi smo vas iskreno pozvali da ostanete s nama u državi, taj poziv više nikad nećete dobiti!

Kurtćehajić : Međunarodna zajednica je tražila da vidi volju građana! Ne može BiH istovremeno ostati i ići iz Jugoslavije.

Đokanović : Srbi su napravili 3 države, napravit ćemo još jednu, nemojte nas potcijenjivati! Srbi su ucrtali međuentitetsku liniju u 20. vijeku! To niko nije uspio! Kakve veze genocid ima sa RS-om?

Kurtćehajić : Nikad nije napravljen referendum koji će potvrditi takvu volju građana. Dejton je ništavan na osnovu genocida.

Đokanović: Ko je kriv za genocid? Gdje se desio taj genocid? Čija je to bila zona odgovornosti?

Kurtćehajić : Republika BiH. Vojna odgovornost u tom momentu je Armija BiH.

Đokanović : To je drugi korpus Armije BiH.

Kurtćehajić : Sud je presudio da je to genocid i da ga je počinila VRS. Internacionalni sud pravde je nedvosmisleno presudio da je VRS počinila genocid!

Đokanović : Mene tamo dočekuju kao saradnika!

Kurtćehajić : Tamo ste svjedočili!

Đokanović : Koja VRS? Koje RS? Koja RS je bila ’95?

Kurtćehajić : Vi ste tada bili paradržava! Niste imali legalitet, ali ste imali svojstva paradržave!

Đokanović : Glavni krivac za sve zločine su državni organi RBiH i Armija BiH! Oni su morali uspostaviti mir i zaštititi stanovnike, nisu bili u stanju to uraditi!

Kurtćehajić : Vi se ponosite nečime čega se drugi stide!

Đokanović : Kako se neću ponositi!

Kurtćehajić : Stvorili ste tvorevinu koja je počinila genocid, pobogu!!!

Đokanović : ’95 nije postojala RS! 9. januara je nismo osnovali, samo potpisali deklaraciju! Krajišnik je manipulisao s tim i Dodik to sada govori, mi smo tada potpisali samo dokument. Počeli smo je formirati ’92! ’95 je RS odbačena od međunarodne zajednice! Do ’95 RS-a nema ni u jednom mirovnom planu! Sud u Haagu je dokazao da su zarobljene ljude ubijali sprski vojnici. Vojska koja je na sebi imala obilježja VRS. Tada RS nije imala međunarodnopravnog legitimiteta!

Kurtćehajić : Mislite da zbog toga ne podliježe odgovornosti?!

Đokanović : Naravno.

Kurtćehajić : Pitat ćemo isti sud koji je presudio da li je formiranje RS-a u skladu s međunarodnim pravom.

Đokanović : Vi ćete se samo provaliti, to nema nikakvo uporište!

Kurtćehajić : Sud bi morao donijeti savjetodavno mišljenje u skladu sa svojom presudom, da RS ne postoji u skladu s međunarodnim pravima.Vi samo možete čitati pravne akte!

Đokanović : Imate čast razgovarati sa čovjekom koji je napravio entiet od početka do kraja!

Kurtćehajić : Vi se ponosite time! Zbog vas je bošnjački narod protjeran, pobijen, silovan, mučen , ponižen, sve u ime stvaranja RS-a i njenog postojanja! Ne možete reći da niste povukli obarač! Vi ste čovjek koji je stvorio tvorevinu koja je odgovorna za sve ovo!

Đokanović : Srbi znaju ko je povukao obarač!

Kurtćehajić : Izgledate mi kao Musolini koji brani fašističku Njemačku Ili Italiju!

Đokanović : Znate koliko na mene utiče vaša priča? Neću se spusiti na taj nivo! Htio sam obezbijediti djecu da ih više niko ne preglasava, od ovakvih kao što ste vi! Dodik vam u RS-u ne vrijedi! Ja ću povući 50.000 Srba u vojsku! Raspitajte se šta ljudi misle o tome!

Kurtćehajić : Niste htjeli da BiH postoji!

Đokanović : Kutiljerov plan je sa aspekta žrtava bio bolji za sve! Karadžić je htio da bude na vrhu ratne strukture, rekao sam mu da Alija ima međunarodno priznanje BiH, zastavu, a mi smo sa aspekta legalnosti bili pobunjenici, ratovali protiv legalne Armije BiH. Rekao sam da moramo napraviti organe vlasti! Mnogi Banjalučani ne znaju da sam ja osnovao prvu opštinu!

Kurtćehajić : Jeste li vi htjeli da RS bude u BiH ili sa Srbijom?

Đokanović : Kada su Srbija i Crna Gora napustile Jugoslaviju, to je bilo mimo naše volje, nismo imali druge nego da ostanemo u BiH. Vens-Ovenov plan je bio nesprovodiv! Nije se mogao sprovesti bez oružja, Rusija za to nikada ne bi dala saglasnot! Dobrici Ćosiću sam rekao da s njim ne želim više ništa! Mladić mi je rekao da sam sve kriv!

Kurtćehajić : Jeste li vi bili za taj plan?

Đokanović : Bio sam za prekid rata!

Formiranje RS-a je počelo 9.-10. juna ’92.  9. januar je Krajišnikova odluka! Nešto u RS-u je postojalo od kraja ’94, ali to nije bilo pravno.

Kurtćehajić : RS bez delegacije BiH nije mogla biti instalirana! Naša delegacija nije smjela dati legitimitet razgovorima s Karadžićem, morali su razgovarati sa Miloševićem i Tuđmanom!

Đokanović : Nama Biden odgovara, simpatisali smo Trumpa jer je poboljšao odnose sa Rusijom, govorim iz srpskog ugla.

Kurtćehajić : Nakon NATO udara Izetbegović je rekao Hobruku da će prihvatiti naziv RS ali da se nastave NATO udari. Holbruk je napisao u knjizi da bi udari bili nastavljeni i da Izetbegović nije pristao. Rekao je i da je napravio ogromnu grešku sa RS-om i da će je ukinuti!

Đokanović : Vama je sve smiješno! Kakav ste vi istraživač!

Kurtćehajić : Milošević je Holbruku rekao da će prihvatiti naziv BiH ako on prihvati naziv RS!

Đokanovć: Biden će prihvatiti ovu moju ideju – BiH će ostati kao država sa dvije države, Federacijom i RS-om. Federacija i RS suvereno kontrolišu svoje teritorije. Ustav će se promijeniti! Ostaje Dejtonsko ustrojstvo! Kantoni su unutrašnje pitanje, ali RS ostaje 100%!

Kurtćehajić : Da li će RS biti jača ili slabija?

Đokanović : Jača! Poslije Dodika?! Pa on je šansa za Bošnjake! On je zadužio RS, ne može usvojiti budžet bez kredita, niko ga neće podržati! Ko će s njim htjeti da razgovara? Vidjet ćete kad u RS-u pobjedi srpska demokratija! Neće se Dodik nikad vratiti na funkciju u RS! Najbolje da podnese ostavku na mjesto člana Predsjedništva! Nema nikakvih šansi za rasformiranje RS-a! Nema šansi da se smanji utjecaj Rusije u BiH!

Kurtćehajić : Kad je uspostavljena RS nije se znalo šta se radilo u ratu! Ne možete tako postaviti stvari! Rs je odgovorna, iako je bila paratvorevina! Izvršeni genocid je nagrađen stvaranjem RS-a!

Đokanović : Nagrađen je srpski narod u BiH!

Kurtćehajić : Za šta?

Đokanović : Bio bi jedini narod koji je oštećen! Mi smo trebali biti vaši robovi?! Pravio sam RS i zločini su se dešavali mimo moje volje! Nema predsjednika SAD-a koji može uništiti RS! Ne može!!! U RS-u se živi mirno, problem je napravio Dodik! Zadužio nas je! Zbog para RS može propasti, ali nećemo dozvoliti, zbog toga sam se ponovo vratio u politiku!

Kurtćehajić : Šta ako Amerikanci kažu ne može RS više postojati, imamo državu sa greškom, Srbi neće sigurnoo dići oružje da brane RS!

Đokanović : Ja vam kažem da od toga nema ništa!

Kurtćehajić : Hoće li Srbi oružjem braniti ustavno uređenje?

Đokanović : Unutrašnja struktura BiH je ratno pitanje. Srbi su spremni životima braniti RS! Kurtćehajić u, bolje vam je da budete dobri sa mnom!

Kurtćehajić: Nalikujete mi na nacistu, fašistu koji brani ideju fašizma i nacizma! Vi ste povukli okidač, RS je u crno zavila desetine hiljada majki, ostavila roditelje bez djece, djecu bez roditelja!

Đokanović: Neka svi Srbi u RS vide kakvog profesora ima Sarajevo!

Kurtćehajić: Branite nešto što je odgovorno za genocid, smatrate se tvorcem toga, ponosni ste na to i spremni ste to da branite! Da li ste svjesni koliko su Bošnjaci stradali, da nije bilo RS-a ne bi bilo rata u BiH! Bošnjaci nikakvu volju ne bi imali da naprave supremacije. Bošnjaci ne funkcionišu tako!

Đokanović: 9. januar nije dan RS-a! Ako neko hoće da slavi taj dan, mi to ne možemo zabraniti! 3. januar je rođendan RS-a!

Face TV

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us