fbpx

Novi Pravilnik o zapošljavanju u školama KS: Važno znanje, a ne zvanje! Ukinuti i diskrecione ovlasti direktora!

SarajevoŠta donosi novi Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo?

 

Da li se u novom Pravilniku ukida diskreciono pravo direktora?

Ukidanjem diskrecionih ovlasti direktora bi se vršio prijem radnika na osnovu bodova i to bi bio veliki uspjeh u odnosu na već postojeći Pravilnik. Reforma javne uprave između ostalog podrazumjeva: Ukidanje diskrecionog prava rukovodioca (da odabere bilo kojeg kandidata sa liste, bez obzira na rang) prilikom zapošljavanju kandidata. To pravo je ukinuto u javnim institucijama na nivou države i Federacije, čeka se još da to urade Kantnoni.

Korištenjem, a najčešće zloupotrebom diskrecionih ovlasti je dugi niz godina bila ozakonjena  diskrimancija i korupcija prilikom zapošljavanja nastavnog kadra u školama KS. Primjena Pravilnika iz 2013. godine  nanijela je nepopravljivu štetu kako kandidatima zbog nejednakog postupanja, tako  i učenicima, odnosno cijelom obrazovnom sistemu. Zapošljavali su ne sposobni već podobni, godinama se vršila negativna selekcija nastavnog kadra. Da stvar bude još alarmantnija sve  se odvijalo u sprezi sa sudskom vlašću, na način da je sud u procesnom Pravu jedan takav diskriminatoran Pravilnik stavio iznad svih Zakona u Federaciji i Kantonu, pa i iznad evropskih konvencija.

Primjenom Pravilnika na način, kada nije biran prvi sa rang liste (što je bilo nepisano pravilo dugi niz godina) prekršen je član 8. Zakona o radu FBIH, član 3. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH te član 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS i člano 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH. Naime, donosilac odluka je zloupotrebljavajući diskreciono pravo  i primjenjujući naizgled neutralnu odredbu, pravilo, kriterij ili praksu bolje kandidate stavio u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na kandidate izabrane na konkursu .

Prilikom izbora kandidata koji se birali slabije rangirane kandidate, obično nisu davali nikakvo pismeno objašnjenje za takvu odluku.. Uloga komisija koje su u prvoj verziji Pravilnika iz 2013. godine je bila takva, da su komisije imale mogućnost sa maksimalan broj bodova daju kandidatu (koji je u većini slučajeva, bez ikakvog kriterija već zaposlen na radno mjesto traženo konkursom, te čeka samo potvrdu svog anganžmana), a sve to na osnovu par minuta neobaveznog ćaskanja sa kandidatom, bez ikakvih kriterija i jasno formulisanih pitanja u pisanoj formi.

Direktor je upravo po starom Pravilniku ne samo imao pravo da izabere kandidata, već pravo da izabere najlošijeg kandidata sa ponuđene rang liste.  U većini slučajeva se nije vodilo načelom kvaliteta prilikom izbora kandidata, zato je zadnjih godina došlo do  stagnacije u obrazovanju djece i degradacije obrazovnog sistema .

Roditelji su nezadovljni, a učenici iz škola izlaze, bez  odgovarajućeg nivoa znanja, a sve zbog loših obrazovnih politika. Kako stari nastavni kadar odlazi u penziju, a na njihova mjesta po sumnjivim kriterijima dolaze oni sa sumnjivim diplomama  i kompetencijama, a koji su izabrani na poptuno netransparentan i subjektivan način. Dovoljno o stanju u obrazovanju  govore rezultati PISA testa. Ovi rezultati su pokazali da je svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen i da smo skoro zadnji u regionu po kvalitetu obrazovanja.

 

Šta  najavljuje novi Pravilnik?

Bodovanje pismenog testa, u slučaju kad bi komisija imala dobro izbaždarena pitanja vezana za kompetencije kandidata u zananju iz oblasti koja se traži konkursom, te njegove metodičke sposbnosti, je dobar način da najbolji kandidati dobiju šansu, a djeca priliku da dođu do znanja. U slučaju da bodovanje na navednei način  ne bi bilo anulirano diskrecionom odlukom direktora,  dovelo bi do toga da se vodi načelom kvaliteta kandidata prilikom izbora, što bi bio veliki pomak ka kvalitetnijem obrazovanju.

 

 

Bolje nikakav nego diskriminatoran Pravilnik

Mnogo je bilo bolje kad nije postojao nikakav Pravilnik od onog kakav je donešen 2013. godine.  Nezadovljni kandidati su u  slučaju kad nije bilo Pravilnika mogli dobiti sudske sporove po osnovu Zakona o radu, Zakona o obrazovanju, Zakona o Zabrani diskriminacije, te bar na taj način ostvariti  svoje osnovno pravo na rad. Čak i ta mogućnost je donošenjem Pravilnika 2013.  godine ukinuta. Pravilnik iz 2013 se koristio u procesnom pravu i donosile su se presude po istom, što je to postala i sudska praksa, Zakoni su se zaobilazili a presude se donosile vodeći se Pravilnikom. Tako da  kandidati sa većim brojem  bodova, te svim drugim referencama nikako nisu mogli ostvariti svoje osnovno ljudsko pravo na rad. To je suštinska razlika prije i nakon donošenja prvog Pravilnika. Tako je uspostavljen sistem obrazovnih institucija sa polugama sudske vlasti, što je dovelo do masovnog nezakonitog zapošljavanja, koja je sud potvrđivao primjenjujući Pravilnik. Te je sigurno dobro da se taj Pravilnik  stavi van snage i donese Pravilnik koji bi dao jednake mogućnosti i šanse svima, gdje bi se prilikom izbora nastavnika rukovodilo načelom kvaliteta kandidata, a ne voljom direktora škola.

 

Posebnu ulogu u devastiranju obrazovnog sistema KS ima: SSOOiOFBiH KANTONALNI ODBOR KS

Obzirom da je SSOOiOFBiH 2016. godine izbrisan iz registra odlukom Vlade Federacije, a tzv. predsjednik njegovog neformalnog Kantonalnog odbora tog izbrisanog sindikata, najavljuje proteste, a sve vezano za novi Pravilnik, i to zamjenom teza, uz tvrdnju kako će sada odlučivati direktori o izboru nastavnika, a to je upravo bila dosadašnja praksa. Sada bi trebali odlučivati pripadajući  bodovi, što bi bilo daleko transparentnije od dosadašnjeg načina izbora, gjde je  direktor imao pravo da bira između tri ili dva najbolje rangirana kandidata .Umjesto toga direktor bi bio dužan imenovati prvog sa rang liste.

Donošenje novog i stavljanje van snage starog Pravilnika smeta onima koji su se godinama bavili nezakonitim zapošljavanjem. Čak i da navedeni sindikat formalno pravno postoji, djelatnost sindikata nije da se bavi zapošljavanjem, već radno pravnim statusom već uposlenih radnika. Navedeni FANTOMSKI sindikat, koji je godinama učestvovao u svemu onome za šta nije kompetentan nijedan sindikat, koga nema ni u jednom registru u državi, ali zato ima svoj žiro račun  na koji uplaćuju i Vlada i uposlenici, postoji kao takav zbog opšte pravne anarhije u društvu. Navedeni ‘sindikat’ se finansira iz budžeta KS, što nigdje u svijetu nije praksa. Ta praksa dovodi do sukoba interesa i vodi ka političkoj korupciji i pravnoj anarhiji.

 

Nastojanja ministrice Zinete Bogunić

Ministrica Bogunić se vodila načelom kvaliteta i u školi na čijem je bila čelu. Radila je na kvalitetu obrazovanja i promicanju talenata. Da se naslutiti zašto je ona boreći se sa veternjačama odlučila da mijenja loše prakse i  stane u kraj onih sa sumnjivim diplomama, onim koji nemaju komptencije za rad i mješanju kriminalnih struktura u obrazovni sistem koji je najveća budžetska stavka, te je mnogima zapao za oko.

Još se ne zna šta se sve boduje novim Pravilnikom, ali se zna da su na prvom mjestu znanje i kompetencije. To jasno govori da se diplomama ne može vjerovati, kao ni ocjenama direktora koji nisu kompetentni da ocjenjuju nastavnike iz svih oblasti, a pogotovo one koje su primili na način koji  je gore naveden. Da li će diskreciona odluka biti ukinuta (što je imperativ Reofrme javne uprave), znaćemo kada bude objavljena cijela verzija Pravilnika.

Da li će težnja ka uvođenju reda umjesto haosa biti dovoljna da nadvlada i popravi nesagledive štete nanijete obrazovnom sistemu  u Kantonu Sarajevo i u cijeloj zemlji,  ostaje da se vidi.

 

Balkantimes.press

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us