fbpx

Liječenje sadakom: Šta se desi kada sadaku dadnete pogrešnoj osobi?

Sadaka se ne može dati od haram imovine

Foto: Khaleej Times

1. Može li se sadaka dati za umrle?

Kao i neka druga pitanja u islamu koja su često predmet rasprave, gotovo da nema imama kome nije postavljeno pitanje može li se sadaka dati za umrle. Odgovor je jasan i kategoričan, a nalazi se u hadisima Božijeg Poslanika. U hadisu kojeg prenosi Abdulah bin Abbas stoji kako je neki čovjek upitao Allahovog Vjerovjesnika: „Allahov Poslaniče, umrla mi je majka, hoće li ona imati korist ako za nju dam sadaku?“ „Da“, reče mu Poslanik.

2. Na koja Džennetska vrata će ući onaj koji daje sadaku?

Koliko je sadaka velika stvar u islamu i koliko će biti cijenjena na ahiretu govori i činjenica da će za one koji daju sadaku biti rezervisana posebna vrata na koja će ući u Džennet. Tako u jednom hadisu Allahov Vjerovjesnik kaže:
„Ko bude od onih koji budu redovno obavljali namaz, u Džennet će biti pozvan na vrata namaza. Ko bude mudžahid, u Džennet će biti pozvan da uđe na vrata džihada. Ko bude od onih koji su davali sadaku, bit će pozvan da uđe na vrata sadake. Ko bude redovno postio, bit će pozvan na rejjan vrata.“
Ebu Bekr je upitao: „Hoće li ijedna osoba biti pozvana da uđe na sva vrata?“ Poslanik je odgovorio: „Da, ja se nadam da ćeš ti, Ebu Bekre biti od tih.“

3. Kada se dadne, sadaka progovori petero

Hazreti Alija prenosi da je čuo od Božijeg Poslanika da je rekao:
„Kada iziđe iz ruke onoga koji daje, progovori petero, pet stvari, prije nego je primi onaj kome je namjenjena:
– Bila sam malobrojna pa si me umnožio,
– Bila sam malehna pa si me povećao,
– Bila sam ti neprijatelj a sad sam ti prijatelj,
– Bila sam prolazna a sad sam trajna,
– Do sada si ti mene čuvao, a od sada ću ja tebe čuvati.“

4. Koliko šejtana spriječava davanje sadake?

Poznati ashab Ebu Zerr El-Gaffari je jednom prilikom rekao: „Nikad se na zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti.“

5. Uzimanje sadake nazad nalikuje psu koji guta ono što je povratio

Otac Zejd bin Aslama je čuo od hazreti Omera kako kaže: „Jedanput sam jednom čovjeku, u ime Allaha dao vrsnog konja, a on se nemarno odnosio prema njemu. Poželio sam da ponovo kupim tog konja pošto mi je kazano da želi da ga proda vrlo jeftino. O tome sam upitao Poslanika a on je rekao: „Ne kupuj to makar ti ga dao za jedan dirhem, jer onaj koji uzima sadaku nazad, je poput psa koji guta, ono što je povratio.““

6. Sadaka data pogrešnoj osobi

Jedanput neki čovjek odluči da da sadaku, te se rukovodeći saznanjem da je tajna sadaka bolja, odluči da u mrkloj noći da sadaku, kako ga niko ne bi prepoznao pa čak ni onaj koji je primio sadaku. Nijet bijaše iskren, ali sadaka je došla u pogrešne ruke. Buharija nam prenosi taj slučaj u svom Sahihu.U hadisu kojeg navode Buharija i Muslim, od Ebu Hurejre se prenosi da je čuo od Poslanika kako kaže:
„Neki čovjek se zarekao: ‘Večeras ću obavezno dati sadaku’, a zatim je izašao i sadaku dao jednom lopovu. Ljudi su nakon toga govorili kako je dao sadaku lopovu. Zatim je zahvalio: ‘Allahu moj, Tebi hvala za lopova, a i večeras ću obavezno dati sadaku.’ I dao je jednoj prostitutki. Pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku nekoj prostitutki. A on je rekao: ‘Allahu, hvala Ti za prostitutku. I večeras ću obavezno dati sadaku.’ Te večeri dao je sadaku nekom imućnom čovjeku, pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku bogatašu. A on je rekao: ‘Allahu, hvala ti za lopova, za prostitutku i za bogataša.’ Zatim mu je neko došao i rekao: ‘Što se tiče tvoje sadake ona je primljena. Što se tiče lopova, možda će se time odvratiti od krađe. Što se tiče prostitutke, možda će se popraviti i ostaviti prostituciju. Možda će i bogati čovjek iz toga pouku izvući, pa početi sam dijeliti od onoga što mu je Allah dao.’“

7. Sadaka se ne može dati od haram imovine

Uzvišeni Allah ne prihvata djelo, osim ako je čisto, a naročito sadaku. Kad čovjek imetak zaradi na nedozvoljen način, na prljavim rabotama, na haramu, Allah od takvog ne prima sadaku koju udjeljuje. Jer kako da primi sadaku od nečistog imetka? Islam ne traži od onih koji su imetak stekli na nedozvoljen način da ga udjeljuju i troše na Allahovom putu, već im govori da prvo očiste svoj imetak, da ga vrate pravim vlasnicima i onima kojima je učinjena nepravda.Imam Muslim prenosi hadis od Vjerovjesnika koji glasi: „Namaz se neće primiti od nečistog (čovjeka bez abdesta), niti sadaka od varalice.“
Tako recimo, ko dođe do imetka na haram način, a onda ga želi potrošiti u dobrotvorne svrhe, recimo hoće napraviti džamiju, munaru, da ga podijeli kao sadaku, Allah mu to nikada neće primiti. Ebu Derdau, r.a., je jedne prilike rečeno u vezi nekog ko je tako postupio, pa je on to prokomentarisao na slijedeći način: „Taj čovjek je sličan onome koji uzme imetak siročeta i njime obuče udovicu.“ Zar je logično da nečiji imetak uzima bespravno da bi kupio odjeću udovici.Kada čovjek zaradi haram imetak, a potom želi da ga očisti sadakom, to je isto kao kad nečist hoće očistiti mokraćom, a zna se da se prljavština ne može očistiti nečim prljavim. Haram zarada nema berićeta i ne prima se kod Allaha.

Iz knjige: ”Liječi se sadakom”

Autor: Halil Ahmetspahić

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us