fbpx

Beograd: 100 razloga za 1 klik, mnogo razloga za sumnju, koji se odnose na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 evra

Beograd: Lice poznato redakciji je  u toku dana pokušavalo je više puta da se registruje na portalu Ministarstva finasija  Republike Srbije, kako bi ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć od 100 eura. Navedenu jednokratnu pomoć  Vlada Srbije je obećala svim punoljetnim građanima sa prijavljenim mjestom prebivališta u Srbiji, koji imaju važeću ličnu kartu.

Kako navodi naš izvor nakon svakog pokušaja dobijao je različite inofrmacije, primjer:

Nakon prvog pokušaja “PROVERA STATUS PRIJAVE”, sistem je izbacio informaciju:

“Prijava za fizičko lice je odbijena usled neispravnosti podataka, molimo da ponovo podnesete prijavu sa ispravnim podacima”

prt sc prijave

 

Prilikom ponovnog pokušaja registracije sistem je  izbacio novu informaciju:

“Fizičko lice je već registrovano u sistemu za jednokratnu pomoć”

prt sc prijave

 

Treći pokušaj je dao rezultat kao i prvi, da su unešeni pogrešni podaci i tako se sve naizmjenično ponavljalo. Obzirom da se radi o osobi koja nije penzioner niti korisnik socijlane pomoći, ista se ne može nalaziti u sistemu, već se mora prijaviti.  Neke od prijava pokazuju da se lice već nalazi u sistemu, a druge da su podaci netačni iako su više puta precizno unušeni.

Nameće se logično pitanje: Zašto  je zahtjev lica odbijen a podaci su tačno unešeni i to više puta? Zašto je odgovor istog sistema različit i smjenjuje se od toga da su podaci netačni ili da se lice već nalazi u bazi podtaka.  U slučaju da je lice u bazi podataka, kome će ići jednokratna pomoć koja pripada tom licu, ako ne može da da svoj bankovni račun i ostvari dalju komunikaciju sa sistemom koji nudi platforma.

Navedena osoba je nakon toga pokušala da prijavi problem na istoj platformi, ali još uvijek nije dobilo nikakavu povratnu informaciju.

Ukoliko bude povratne informacije i navedena osoba bude ostvarila kontakt i uspjela da se prijavi sa svim relevatnim podacima i žiroračunom za uplatu, taj će podatak proslijediti našoj redakciji. Do tada ostaje da se vidi da li će sistem  raspodjele jednokratne pomoći biti transparentan.

Napomena: Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra počela je  15. maja i traje do 5. juna 2020. godine Isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra uređena je Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je dana 24. aprila 2020. godine usvojena na sednici Vlade Republike Srbije, a istog dana stupila na snagu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju svi punoletni državljani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu Uredbe (24. april 2020. godine) imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom.

Punoletni državljani Republike Srbije će od 15. maja do 5. juna 2020. godine moći da se prijave za isplatu novčane pomoći i to isključivo na sledeći način: elektronskim putem, tačnije preko portala Uprave za trezor, ili putem telefona. O broju telefona građani će biti blagovremeno obavešteni, a neposredno pre nego što počne da radi kontakt centar.

Pri prijavi, građani će davati sledeće podatke – ime i prezime, broj lične karte i matični broj, kao i ime banke u kojoj već imaju račun, ili u kojoj žele da im se otvori namenski račun. Dalje, nakon što se prijave, nadležne institucije će sve obavljati za njih, uključujući i otvaranje namenskog računa.

Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći će biti automatski prijavljeni za isplatu novčane pomoći, koja će za njih početi 15. maja 2020. godine.

 

idp.trezor.gov.rs / Balkantimes.pres

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us