fbpx

NATO intervencija u bivšoj SRJ doprinela je zaustavljanju etničkog čišćenja kosovskih Albanaca

Frederick Benjamin Hodges: NATO intervencijom zaustavljeno etničko čišćenje NATO intervencija u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ) doprinela je zaustavljanju etničkog

Read more

Contact Us