fbpx

RAMAZAN JE MJESEC TAKVALUKA (BOGOBOJAZNOSTI)

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide Bosne i Hercegovine…

Photo: IslamOnline

…sve šehide Ummeta i na sve one koji slijede put islama sve do Sudnjega dana!

Hvala Allahu, azze ve dželle, Koji nas je poživio i počastio da svjedočimo još jedan ramazan, te da Mu se kroz post, kao poseban ibadet, za koji je On obećao posebnu nagradu približimo i postignemo Njegovo zadovoljstvo i nagradu i Njegovom milošću uđemo u Džennet na Vrata Rejjan!

Allah, dželle še’nuhu, nama pripadnicima ummeta u 183. ajetu Sure El-Bekara naređuje post mjeseca ramazana:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.

Kao što iz ovog ajeta razumijemo naš Allah, subhanehu ve te’ala, nam je naredio post ovog mubarek mjeseca, da bi se samo Njega bojali, da bi samo Njemu robovali i da bi se nadali samo Njegovoj milosti i nagradi, a ne da bi gladovali i bili žedni.

Post mjeseca ramazana je propisan druge godine po Hidžri, tako da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio devet ramazana. Zanimljivo je da je post ramazana propisan iste godine kada je propisan i džihad (borba) na Allahovom, dželle še’nuhu, putu. Naredba o postu ramazana je objavljena u mjesecu ša’banu, a naredba o džihadu u mjesecu ramazanu, prije bitke na Bedru, tj. za oko mjesec dana.

Postavlja se pitanje kakva je veza između posta i džihada, pa da budu propisani iste godine u približno vrijeme? Veza je veoma čvrsta, jer je post jedna vrsta džihada sa samim sobom. Kada pobjedimo sami sebe, tj. naš nefs, spremni smo se boriti i sa neprijateljima, a njih u našoj krvavoj historiji nikada nije falilo.

Upravo najveće bitke u historiji islama su bile u mjesecu ramazanu: Bitka na Bedru, Oslobađanje Meke, Bitka na Kadisiji, Bitka Ajnu Džalut protiv Mongola, Oslobađanje Endelusa, Bitka za Amurijju protiv Rimljana, Šesti oktobar 1973. godine protiv Izraela i tako dalje.

I mi smo u našoj odbrani od oružane agresije na našu Domovinu imali hvala Allahu, dželle še’nuhu, velike vojne pobjede upravo u ramazanu.

Zbog veličine snage koju borba sa samim sobom daje čovjeku u borbi protiv neprijatelja, stanje muslimana se mijenja i postom, kao posebnim ibadetom, za koji slijedi i posebna nagrada.

Mjesec ramazan je mjesec našeg popravljanja, uspravljanja i potpunog tjelesnog i duhovonog čišćenja, mjesec naše godišnje revizije, mjesec naše međusobne solidarnosti, koja rezultira zbijanjem redova i sigurnijim životom i mjesec neizmjernih Allahovih, azze ve dželle, blagodati, koje svaki razumni mu’min i mu’minka koriste na najbolji način.

Allah, azze ve dželle, od nas traži da postom mjeseca ramazana postignemo veći stepen takvaluka (bogobojaznosti) i da Mu se na taj način još više približimo i zaslužimo Njegovu milost i nagradu.

Hvala Allahu, azze vedželle, Koji nam je dao ibadete, kojima se brišu naši prošli grijesi, o čemu govori hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Muslim u Sahihu:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, brišu grijehe počinjene između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi.” (Muslim) 

Kako je samo velika Allahova, dželle še’nuhu, milost kada nam kroz naše ibadete svaki dan pet puta, džumom i ramazanom prašta naše grijehe, koje počinimo u vremenu između tih ibadeta i svaki put bivamo potpuno čisti od grijeha?!

Ramazan je prilika da da postom i ostalim ibadetima u ovom mubarek mjesecu zaslužimo Allahovu, dželle še’nuhu, milost i potpuno se očistimo od grijha koje smo počinili od prošlog ramazana.

Imam Buharija u Sahihu bilježi hadis: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): “Svako ljudsko djelo pripada njemu (čovjeku), osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!… Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor i neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: “Ja postim!” “Tako mi Onoga u čijoj Ruci je Muhammedov (sallallahu alejhi ve sellem) život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha, dželle še’nuhu, od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!” (Buharija)

Prema citiranom hadisu, Allah, subhanehu ve te’ala, je za post pripremio posebnu nagradu, jer post pripada Njemu, pa zato uljepšajmo naš post sa što više iskrenih ibadeta!

Kao vjernici smo u svakoj prilici dužni čuvati svoje jezike od bestidnog govora, a posebno u mubarek mjesecu ramazanu, pa se čuvajmo od ružna govora, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi i posebno potvore čestitih mu’mina i mu’minki! Čuvajmo i svoj sluh od slušanja i vid od gledanja onoga što je zabranjeno! Izvršavajmo naše poslove i preuzete obaveze savjesno i ne zloupotrebljavajmo naša radna mjesta i radno vrijeme!

Postači će biti počašćeni time što će u džennet ući na posebna vrata, koja se zovu „Rejjan“, pa je u tom smislu i hadis koji bilježi imam Buharija:

Prenosi Sehl, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U džennetu imaju vrata koja se zovu „Rejjan“, na koja će na Sudnjem danu ući samo postači. Biće rečeno: „Gdje su postači?“ Pa će ustati i osim njih niko drugi neće ući. Kada uđu ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući!“ (Buharija)

Allah, dželle še’nuhu, je u mjesecu ramazanu počastio ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa posebnih pet odlika, o kojima govori hadis koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mome umetu je u mjesecu ramazanu dato pet blagodati, koje nisu date niti jednom narodu prije njih: 1) Zadah iz usta postača bolji je kod Allaha, dželle še’nuhu, od mirisa miska (džennetskog mirisa). 2) Meleki za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne omrse. 3) Okivaju se u okove prokleti šejtani, pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću (nanose im nevolje), kao što to čine izvan ovog mjeseca. 4) Allah, dželle še’nuhu, uljepšava svaki dan svoj džennet i govori mu: „Samo što nisu Moji iskreni robovi koje snalaze nevolje i teškoće, ušli u tebe!“ 5) Opraštaju im se grijesi zadnju noć!“ Neko reče: „Je li to Noć Kadra?“ Reče: „Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!“ (Ahmed)

Pored sustezanja od jela i pića, potrebno je da se postač kloni i ružna govora, kao i loših djela. Da li i mi vodimo računa o našim jezicima i djelima ili smo nastavili sa našom ružnom praksom? Zapitajmo se braćo i sestre: „Da li postimo cijelim svojim bićem ili samo stomacima?“

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u tom smislu kaže:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavlja hranu i piće!” (Buharija)

Imam Bejhekija bilježi hadis: Prenosi Ka’b bin Udžre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Primaknite se minberu!” I mi se primakosmo. Pa kada se pope na prvu stepenicu, reče: Amin!“ Pa kada se pope na drugu stepenicu, reče:Amin!” Pa kada se pope na treću stepenicu, reče:Amin!” Kada je završio (govor) i sišao sa minbera, rekosmo: „Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?” Reče:Došao mi je Džibril, alejhisselam, i rekao: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj ko dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno!“ Pa sam rekao: “Amin!”  Pa kada sam se popeo na drugu stepenicu, reče: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj pred kojim se spomeneš, a on ne donese salavat na tebe!” Pa sam rekao: “Amin!”  Pa kada sam se popeo na treću stepenicu, reče: „Neka je daleko (od Allahove milosti) onaj kod kojeg oba roditelja ili jedan od njih dočeka starost, pa ga ne uvedu u džennet!“ Pa sam rekao: “Amin!”! (Bejhekija)

U citiranom hadisu imamo tri dove Džibrila, alejhis-selam, Meleka Objave, na koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Amin, što za ova tri stanja daje još veću težinu i odgovornost, jer se dove Džibrila, alejhis-selam, i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, primaju kod Allaha, azze ve dželle, pa hoćemo li iz ovoga izvući pouku i hoćemo li se popravljati?

Blago onim mu’minima koji su se obradovali ramazanu i kojima se ramazan obradovao! Blago postačima, koji svojim postom i ostalim ibadetima pripremaju sebi put da u Džennet uđu na vrata Rejjan! Pa se zato potrudimo da osjetimo slast ramazana i da budemo od onih sa kojima će Gospodar biti zadovoljan! 

Trudimo se da u ramazanu što više učimo Kur’an, budimo skrušeniji u našim namazima, klanjajmo nafile, učimo dove, dijelimo sadaku i obiđimo bolesnike i rodbinu!

Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Post i Kur’an će se zauzimati za roba na Sudnjem danu. Post će reći: „Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i pro­htjeve u toku dana, pa mi dopusti da se zauzmem za njega!“ Kur’an će reći: „Ja sam ga sprječavao od spavanja noću, pa me učini njegovim zagovornikom!“ I Allah će im to dopustiti zalaganje.“ (Ahmed)

Kada na Sudnjem danu budemo u velikom strahu kako ćemo položiti račun, doći će inša-Allah naš post i naše učenje Kur’ana i za nas će se zauzimati, pa će im Allah, subhanehu ve te’ala, dozvoliti zauzimanje. Zato u ovom mubarek mjesecu uljepšajmo naš post učenjem Kur’ana!

Braćo i sestre! Budimo u ovom mubarek mjesecu solidarni i od onih kod kojih se iftare postači i koji se iftare kod postača! Uzmimo sebi u zadatak, mi muhadžiri iz Manjeg bh Entiteta da organiziramo makar jedan iftar, ako ne možemo za veći broj, onda makar za naše bližnje, u svojim rodnim mjestima, u: džamijama, u našim obnovljenim kućama, na temeljima naših porušenih kuća ili u našim baščama! Potrudimo se da koju teraviju klanjamo u našim rodnim mjestima i drugim džematima manjeg bh entiteta, jer je naše prisustvo tamo, podrška našim povratnicima i potvrda naše opredijeljenosti za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu! Neka ramazan bude našim istinskim preporodom i stvarnim oslobađanjem od grijeha! Koristimo blagodati ramazana i molimo Allaha, dželle še’nuhu, za uputu, hairli potomstvo, halal nafaku, šehadet, milost i oprost!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da nakon ramazana postimo još šest dana u ševvalu, jer je to ravno postu čitave godine.

Prenosi Ebu Ejjub, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude postio ramazan, a potom još šest dana ševvala, kao da je postio cijelu godinu!“ (Muslim)

Zato, ne zaboravimo post šest dana ševvala, kako bi postigli nagradu posta cijele godine i time slijedili sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Preporučujem vam da to učinimo odmah poslije Bajrama, kako nam ova blagodat ne bi promakla, a vrijeme brzlo prolazi.

Braćo i sestre, uskladimo naše živote sa propisima čiste vjere islama, čuvajmo se grijeha i sumnjivih stvari i natječimo se u dobru!

Allahu, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama ovdje u ovoj našoj lijepoj Domovini Bosni i Hercegovini! Pomozi i zaštiti sve ugrožene i obespravljene ljude! Spletke naših neprijatelja i munafika vrati na njih i učini da se umjesto nama bave sobom i svojim nevoljama! Pomozi nam da sa lahkoćom ispostimo mubarek ramazan i postignemo Tvoju milost i oprost! Smiluj se našim šehidima, našim umrlim roditeljima i precima, koji su na nas prenijeli svjetlo islama, našim ukućanima i rahmetli predsjedniku Aliji Izetbegoviću, nešem Vrhovnom komandantu! Uputi i učvrsti našu djecu i naše potomke i učini ih prvacima ummeta, radostima naših očiju i srca i boljim čuvarima Vjere i Domovine od nas! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

Sarajevo; ramazan 1444.H./april 2023.g.     

Nezim Halilović Muderris

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us