fbpx

Porodični ljekari: Mi nismo heroji u bijelom, već taoci nefunkcionalnog zdravstvenog sistema!

(Patria) – Udruženja doktora porodične medicine FBiH Podružnica Sarajevo uputila je pismo na više adresa u Kantonu Sarajevo.

„Doktori koji rade u porodičnoj medicine po definiciji su “čuvari kapije “ u zdravstvenom sistemu. Mi smo poput vojnika na prvoj liniji odbrane. Mi smo prvi kontakt u zdravstvenom sistemu za naše pacijente, ali i posljednji koji zajedno sa njima donose odluke o njihovom zdravlju. Mi smo tu da preveniramo, da liječimo, da olakšamo put pacijenta u zdravstvenom sistemu i da budemo podrška našim pacijentima i njihovim porodicama.

Doktori porodične medine su i prije epidemije COVID 19 bili deficitaran kadar. U toku epidemije COVID19 , a prema naredbama Kriznih štabova reorganizovali smo se prema datim uputsvima.
Prvo smo formirali H timove za odlazak u kućne posjete i uzimanje briseva od pedijatrijske do gerijatrijske populacije. Istovremeno smo formirali i organizovali trijažne punktove, centre za telefonsku podršku građanima u kojima se ljekari javljaju 24 h, ambulante za prijem pacijenta sa febrilnim stanjima i sumnjom na COVID19. Prema naredbama popunjavmo epidemiološke upitnike, vodimo bolovanja, samoizolacije, provjeravamo prispjeće mikrobioloških nalaza briseva i saopštavamo rezultate pacijentima. Pravimo izvještaje i sve posebno evidentiratmo u kartone pacijenta, transportujemo pacijente prema indikacijama itd.

U kontinuiranoj smo komunikaciji sa drugim zdravstvenim ustanovama kada je u pitanju epidemija COVID 19 (epidemiolozima, sanitarnom inspekcijom, zavod za HMP i bolnicama na svim nivoima ) da bi zbrinuli pacijente jer su kapaciteti na nivou primarne zdravstvene zaštite ograničeni. Zbog svega ovoga, ali i napada na nas kao struku smo na ivici snaga.
Pored navedenog liječimo sve druge bolesti i stanja koje nisu COVID19, organizujemo rad ambulanti, idemo u kućne posjete i dogovaramo transporte, nadziremo ostale zdravstvene usluge.
Primarnu zdravstvenu zaštitu neće uništiti COVID 19 nego zatvoren i neorganizovan zdravstveni sistem. Radi ilustracije u jednom od devet domova zdravlja za jedan radni dan smo primili 444 telefonska poziva i odgovorili na brojna pitanja objektivno prestrašenih građana.

Putem sredstava javnog informisanja nas optužuju da nećemo da se javimo našim sugrađanima, a razlog je što naše telefonske centrale nisu u mogućnosti da prime tako veliki broj poziva.
Porodični ljekari se u vremenu epidemije COVID 19 istovremeno pružaju usluge i brinu o pacijentima u socijalnim ustanovama kao što je JU Zavoda za zbrinjavanja mentalno invalidne djece i omladine Pazarić sa svim zaposlenicima, Gerontološki centar Nedžarići, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Studentskog doma “Bjelave” gdje trenutno boravi 127 ljudi u karantinu ( od kojih je 2/3 iz drugih kantona FBiH).

Doktori porodične medicine su i mrtvozornici koji odlaze u prosekturu da uzimaju briseve za Sars Cov 2 sa tijela preminulih. Također, želimo napomenuti da više od godinu dana pružamo svakodnevno zdravstvenu zaštitu u migrantskim centrima Ušivak i Blažuj, a i pored toga naši pacijenti ostaju zbrinuti. Sve ovo radi samo oko 140 doktora porodične medicine na cijelom Kantonu Sarajevo, od tog broja jedan dio je u samoizolaciji i sa potvđenom bolesti COVID 19. Broj doktora je možemo slobodno reći “na papiru” oko 200.

Jedan dio je na porodiljskim odsustvu i trudničkim bolovanju, jedan dio koristi zakonsko pravo da bude sa djecom do 10 godina života, a jedan dio na žalost ima teška hronična oboljenja uključujući i maligna. Prosječna životna dob doktora u porodičnoj medicine je preko 50 godina.

Želimo naglasiti da se porodičnoj medicni i JUDZKS sada prebacuje posao vezano za COVID 19 pacijenta privatnih poliklinika, zavoda za studentsku medicnu i medicine rada, radnika u saobraćaju itd. Napominjem da je naše radno vrijeme od 08:00 do 22:00 a u call centru 24h.

I sada kada smo se organizovali, formirali COVID ambulante u svih 9 općina koji se sastoje od call centara, trijažnih punktova, ambulanti za pregled febrilnih stanja i pacijenta sa respiratornim problemima (koje u sastavu imaju RTG, pulmologa, laboratoriju, uzimanje briseva, kućne posjete za ove pacijent) i kada smo napokon odredili put pacijenta, za svaku općinu , dobili smo informacije da se ponovo pravi reorganizacija na nivou PZZ tj da se planira formiranje 4 ambulante za COVID 19.

Na taj način ograničavamo zdravstvenu zaštitu građana pojedinih općinam mjesto da proširimo uslugu u smislu formiranja punktova za uzimanje briseva kao što je bilo planirano. O ovoj reorganizaciji saznajemo indirektno, bez ikakvog učešća i prava da damo svoje mišljenje i budemo konsultirani o ovome. Činjenica je da će se sa takvim netransparentnim procesom će direktno biti ugroženo pružanje zdravstvene zaštite stanovništva Kantona Sarajevo.

Prema našim saznanjima FŠCZ je dodjelio 90 000 testova za KCUS i 1200 ZZJKS. Za stanovnike Kantona Sarajevo 1200 briseva je prosljeđeno JUDZKS i većina njih je već urađena. Još uvijek nije definisana strategija testiranja zdravstvenih radnika, iako smo izloženi velikom riziku.  Ne treba naglašavati i činjenicu da i mi imamo naše porodice, stare roditelje i djecu o kojima moramo brinuti, Mi smo ljekari, to smo izabrali jer volimo ovaj posao i naše pacijente. Mi dajemo i dat ćemo sve od sebe kao što to dajemo svaki dan, ali molim Vas da svi oni koji vode politiku zdravstva i ovu kriznu situaciju ne poduzimaju nerazumne, nelogične poteze i da to ne rade na krajnje netransparentan način. Molimo Vas da nas uključite u procese koji se tiču nas , našeg rada i našeg pružanja usluga.

Vaša pomoć je neophodna u nabavci lične zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava, kontejnera, dovoljnog broja vozila, zapošljavanju medicinskog i nemedicinskog kadra i mobilizaciji postojećeg kadra iz drugih ustanova primarnog nivoa

Mi nismo heroji u bijelom, već taoci nefunkcionalnog zdravstvenog sistema, a očito neadekvatnih i netransparentnih poteza u kojima nas pojedini doživljavaju kao figure na šahovskom polju, a ne kao stručnajke i ljude koji obavljaju zahtjevan i human posao. Veliki broj porodičnih ljekara smatra da je krajnje vrijeme da se politika u oblasti našeg rada zamjeni sa strukom“, kaže se u pismu.

Patria / Balkantimes.press

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us