fbpx

NEZAKONITO DJELOVANJE ‘FANTOMSKOG SINDIKATA’ I POLITIČKIH ELITA U KS, VEĆ DECENIJU UNAZAD SLUŽI ZA DEVASTIRANJE OBRAZOVNOG SISTEMA

Saudin Sivro, je čovjek kome političke elite već duži niz godina plaćaju da se kao ‘predsjednik’ FANTOMSKOG sindikata bavi obrazovnim politikama u Kantonu Sarajevo. Čovjek koji se lažno predstavlja kao “predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor”. Čovjek, koji je devastirao obrazovni sistem (zajedno sa svojim nalogodavcima) i to kroz nezakonito zbrinjavanje navodnog tehnološkog viška i nezakonitog zapošljavanje prosvjetnih radnika, te mješanjem u nastavni proces i obrazovne politike, za šta nije kompetentan nijedan sindikat pa čak i da fromalno pravno postoji.

 

REZULTATI PISA TESTA BiH najgora u regionu, svaki drugi učenik funkcionalno nepismen

 

Da stvar bude još bizarnija taj ‘fejk sindikalac’, za svoj trud i službu tajnim centrima moći je plaćen i od prosvjetnih radnika KS 1% od plate mjesečno i skoro pola miliona KM na godišnjem nivou iz bužeta KS. Saudin Sivro se ustvari trudi da mu nalogodavci budu zadovljni i da ‘dovoljno glasno viče’, navodno ispred prosvjetara, od kojih poneki i nisu svjesni da je svaki njegov dosadašnji Kolektivni ugovor bio samo mrtvo slovo na papiru i garant da se njemu i njegovim povjerenicima da se finansiraju iz budžeta. 

 

 1. Nigdje u svijetu sindikat ne finansira Vlada (jer to predstavlja sukob interesa, koji bi se u pravno uređenim državama tretirao kao krivično djelo)
 2. Nigdje u svijetu sindikat se ne bavi obrazovnim politikama niti zapošljavanjem, već radno pravnim statusom već uposlenih.
 3. Ne postoji Vlada u svijetu koja potpisuje Kolektivni ugovor, sa faizičkim licem, jer takav ugovor nema pravnu snagu i ništavan i štetan ugovor, ne štiti prava radnika, već služi samo za nelegalno punjennje privatnih džepova ‘bratije sindikalaca’, što predstavlja krivično djelo.

Saudin Sivro nije predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor, jer taj ogranak federalnog sindikata nema status pravnog lica, što piše i u statutu ovog sindikata.

 

Samo u Sarajevu: Vlada i ministar obrazovanja, koji reklamira pileći parizer “MADI”, potpisali Kolektivni ugovor sa sindikatom koij formlano pravno ne postoji

 

Na adresu naše redakcije je stigao dopis kojim se predsjednik SSOOiO KS, Ibrahim Dedić obraća nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevu. Pismo je upućeno na više adresa i to: Predsjedavajućem Skupštine KS Mirzi Čeliku, Premijeru Vlade Mariu Nenadiću i Ministru za obrazovanje, nauku i mlade Anisu Kriviću.

 

Anis Krivić: Ministar obrazovanja, predsjednik KO SBB i protagonista reklame za pileći parizer “MADI”?

 

Pismo prenosimo u cijelosti:

 

NEMA NOVCA ZA PROSVJETNE RADNIKE I DJECU U STANJU SOCIJALNE POTREBE U VRIJEME COVID-19,

IMA NOVCA ZA  VLADINE  SINDIKALNE POSLUŠNIKE KOJI PRODAJU INTERESE PROSVJETNIH RADNIKA!

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić u izjavi za medije 08.09.2020. godine poručio je prosvjetnim radnicima da su dobili odličan Kolektivni ugovor.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo ovu izjavu  ministra Anisa Krivića smatra  neprimjerenom i zahtijevamo povlačenje istog.

Svjesni teške situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 i drugih problema koji se svakodnevno nameću kao nerješiv problem u Vladi Kantona Sarajevo, pa i političkih turbulencija koje opterećuju rad Vlade Kantona Sarajevo zahtijevamo povlačenje Kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje Kantona Sarajevo i postavljamo otvorena pitanja ministru Anisu Kriviću i premijeru Mariju Nenadiću.

 1. Da li su sredstva namijenjena za plaćanje Federalnog sindikata u Kantonu Sarajevo (čitaj Vladinog sindikata) tj. grupe sindikalnih povjerenika koji rade protiv interesa onih koje navodno zastupaju i istovremeno se nalaze na platnom spisku Vlade Kantona Sarajevo planirana Budžetom KS i da li je to u skladu sa ZoRFBiH???
 2. Kako je moguće da, osim uzimanja članarine (1% od ličnog dohotka) istih tih prosvjetnih radnika,  SINDIKALNI POVJERENICI nenadležnog Federalnog sindikata u KS budu plaćeni  na teret Budžeta Kantona Sarajevo  1/5 plate koju plaćaju poreski obveznici Kantona Sarajevo  za poslove koji nemaju nikakve veza sa odgojno – obrazovnim radom što je jasno vidljivo iz potpisanog novog Kolektivnog ugovora od 08.09.2020. godine (čl.140., tačke: ef,g,h,i,j.) ???
 3. Kako je moguće da ima sredstava  i da se  50% plate sindikalnom rukovodiocu isplaćuje na teret Budžeta Kantona Sarajevo iako to nema nikakve veze sa odgojno – obrazovnim radom i sve to opet plaćaju poreski obveznici Kantona Sarajevo. (čl.140., tačka h. ) ???
 4. Kako je moguće da ima sredstava da se mnoštvo slobodnih dana tačnije 10  u toku jedne godine za sve sindikalne povjerenike u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama kao i članovima kantonalnog odbora federalnog sindikata, nadzornog odbora i raznih drugih radnih tijela plati iz Budžeta Kantona Sarajevo ( čl.140., tačka g. ) i to sve na teret poreskih obveznika Kantona Sarajevo ???
 5. Kako je moguće da ima sredstava za planiranu profesinalizaciju pozicije predsjednika Sindikata i drugih sindikalnih aktivista, čija će lična primanja ići na teret Budžeta Kantona Sarajevo, koji pune poreski obveznici (čl.140., tačka j.) ???
 6. Kako je moguće da ima sredstava i da se uopće Fedralni sindikat obrazovanja plaća iz Budžeta Kantona Sarajevo kad to nije predviđeno ni Statutom istog tog sindikata pa ni Federalnim Zakonom o radu???
 7. Kako je moguće da se putem Trezora uposlenicima uzima i federalna i kantonalna članarina a sindikat je FEDERALNI?
 8. Jeste li svjesno prekršili obavezujuća dva zaključka Skupštine Kantona Sarajevo koji su izglasani skoro jednoglasno, a koje su kreirali i predložili cijenjeni zastupnici/e; Zvonko Marić i Bilsena Šahman  i upravo se odnose na gore navedene tačke ???

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo smatra da je novi Kolektivni ugovor potpisan pod pritiskom i ucjenama da je čisto političko, a ne pravno pitanje i nije potpisan u skladu sa Federalnim Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16), te da je to klasični politički dokument koji je dogovoren između Vladinog – Sivrinog sindikata i Vlade Kantona Sarajevo od koga najveću korist treba imati privilegovana grupica sindikalnih povjerenika na čelu sa Saudinom Sivrom, koji u Kantonu Sarajevo predstavlja Federalni sindikat i koji nema svojstvo pravnog lica  i koji svojim djelovanjem šteti interesima prosvjetnih radnika u Kantonu Sarajevo.

SSOOiO KS postavlja pitanje Ministru, Premijeru javnosti i prosvjetnim radnicima: Kako to nema sredstava za povećanje plata i otklanjanje diskriminacije prema nastavnom osoblju više i srednje stručne spreme. Kako to nema sredstava za tehničku podršku nastavnom osoblju za rad u online nastavi jer koriste svoju opremu i plaćaju operaterima račune iz svog skromnog budžeta, kako to nema podrške za svu djecu sa socijalnim potrebama u vidu udžbenika ,pribora i računara i plaćenog interneta ???

Kako u ovoj besparici ima 300 do 400.000KM na godišnjem nivou za plaćanje sindikalnih aktivnosti koje nemaju ama baš nikakve veze sa odgojno-obrazovnim procesom ???

 

Pripremila A.M.

Balkantimes.press

 

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded.