fbpx

Nacrt zakona o VSTV-u: Venecijanska komisija poziva na reviziju liste disciplinskih prekršaja za sudije i tužioce

Venecijanska komisija navodi da Nacrt zakona o VSTV-u propušta da se bavi mnogim pitanjima

Venecijanska komisija, Nacrt Zakona o VSTV-u
Foto: FENA

Venecijanska komisija je usvojila Mišljenje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskog i tužilačkom vijeću (VSTV) u kojem Evropska komisija za demokratiju putem zakona (Venecijanska komisija) pozdravlja napore Bosne i Hercegovine da odgovori na kritike na račun Zakona o VSTV-u i stvarne rezultate VSTV-a donošenjem ciljanih amandmana na zakon koji pokriva četiri pitanja, a to su sukob interesa i transparentnost, disciplinski postupci za sudije i tužitelje, sudska revizija odluka VSTV-a i uklanjanje članova VSTV-a.

Venecijanska komisija žali zbog toga što Nacrt zakona propušta da se bavi mnogim pitanjima koja su više puta pokrenuta u prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije i daje nekoliko preporuka vlastima u vezi s novim odredbama. Primjetno je da su mnogi od njih previše nejasno napisani i poziva vlasti da ih preciziraju.

Takođe, Venecijanska komisija poziva na reviziju liste disciplinskih prekršaja za sudije i tužitelje, u svjetlu preporuka datih u mišljenju iz 2014. godine, i preporučuje da se novoj odredbi, koja navodi konkretne disciplinske prijestupe članova VSTV-a, doda dodatak Nacrtu zakona.

Dalje insistira na tome da sve bitne odluke koje je donio VSTV budu obrazložene i podložne sudskoj provjeri u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine.

Prema Mišljenju, uspostavljanje sistema kontrole izjave imovine i interesa (Jedinica za integritet) je dobrodošlo, ali u sam Nacrt zakona treba uvesti preciznija pravila za njegovu funkcionalnu nezavisnost, sastav i rad kao i za ulogu stručnjaka angažovanih na monitoringu.

Venecijanska komisija prepoznaje da amandmani ni na koji način ne sprečavaju usvajanje sveobuhvatnog pravnog akta o VSTV-u koji bi bio u potpunosti usklađen s međunarodnim standardima i snažno potiče državne vlasti da uzmu u obzir preporuke formulisane u prethodnim mišljenjima usvojenim u 2012. i 2014., kao i izvještaji Evropske unije o tom pitanju.

FENA

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.