fbpx

Musa: “Glavni prioritet nam je borba za očuvanje cjelovite i nezavisne države Bosne i Hercegovine!”

Sanin Musa je 2020 godine osnovao politički pokret “Vjera. Narod. Država.” Godinu dana nakon toga i Bosansku narodnu stranku, koja je prva vjersko, nacionalno, patriotska politička organizacija na ovim prostorima

Sanin Musa, Foto: društvene mreže

Predsjednik Bosanske narodne stranke Sanin Musa govori za The Balkantimes Press (TBTP) o predstojećim izborima, ciljevima stranke, te o našoj svakodnevnici

1.TBTP: Kada ste osnovali pokret: “Vjera. Narod. Država. u jednoj od Vaših objava naveli ste “da je činjenica da se slušaju ateisti, neokomunisti i jugonostalgičari dovela do toga da je vrijeme da muslimani preuzmu konce ove države u svoje ruke… i nameću pravila i standarde kojima je Allah zadovoljan!”.

Pojasnite kako mislite da jačate kapacitete i edukujete muslimanski živalj, te da li je isti u vćeini u BiH? Obzirom da je BIH sekularna mnogonacionalna i država više konfesija.

Posebno treba istaći što sami Bošnjaci koji baštine islamsku  tradiciju su u najvćeoj mjeri jugonostalgičari,  neokomunisti i zaklinju se Titom umjesto Allahom?

Činjenica je da 25 godina, i više, ovdje u Bosni i Hercegovini gledamo kako nam razni intelektualni i duhovni diletanti “pale zeleno ili crveno svjetlo”, a mi samo klimamo glavama i govorimo: Čujemo, i pokoravamo se!

Smatram da je vrijeme da Bogu posvećeni ljudi koji nastoje živjeti vjeru Allahovu, godinama i decenijama čak, kao najmoralniji i najduhovniji, pa i najinteligentniji dio ovog društva, preuzmu konce ove države u svoje ruke, i nameću standarde.

Ne želimo više da nam o sudbini odlučuju ljudi koji pijani, ili iz zinaluka/bluda džunup, neokupani sjedaju u skupštinske klupe, i određuju nam put kojim moramo ići, tim prije jer, evo vidimo 25 godina, to nas nije dovelo nigdje, osim na ivicu ambisa, da se sručimo u njega svi i vjera, i narod, i država.

Bošnjački narod je bio zaluđen Josipom Brozom, bili su najveći titoisti i jugosloveni, malo dunjalučkih blagodati kojima su bili zavedeni platili su ogromnom  cijenom prije rata: gubitkom i vjerske svijesti, i nacionalnog imena. Potom su u ratu tu svoju zabludu platili sa blizu 70.000 života zvanično, nezvanično više od 100.000.

Neki su se pomaci pozitivni desili, ali su Bošnjaci/muslimani opet danas veliki materijalisti, interešdžije, i ponovo su u velikoj zabludi.

Žele i hoće sve osim ponosa svog-Kur’ana Časnog i Allahove vjere koja ih je kroz prošlost krasila, činila ih hrabrim i poštenim narodom, što su im i dušmani priznavali.

Stava smo da vjeru treba iznijeti iz predavaonica i džamija, unijeti silne odslušane dersove i iščitane knjige u institucije, nevladin sektor, i pokazati da je časni Islam istinska, možda i jedina alternativa, i narodu, ali i ovoj divnoj, ali napaćenoj zemlji Bosni i Hercegovini, da krene ka prosperitetu i uspjehu.

2.TBTP: Takođe ste kazali da je to  pokret koji će svoje djelovanje temeljiti na “osnovu islama čime će se narod izbaviti iz problema poput korupcije i mita”. Na koji način se mislie boriti protiv endemske korupcije. Prevencijom, edukacijom muslimana  o štetnosti korupcije, ili ukazivanjem na nosioce iste. Podnošenjem krivičnih prijava protiv počinitelja koruptivnih djela i sl.?

Svakako da će nam borba protiv korupcije biti jedan od osnova našeg političkog djelovanja.

Također, borba protiv nepotizma, zuluma i nepravde na svim nivoima. Žalosno je da mladiću/djevojci koji uredno završe fakultet traže 10 hiljada maraka da se zaposle. To je užas, nedopustivo!

Naravno da ćemo podizati optužnice i javno raskrinkati takve, ako budemo u prilici.

Međutim, najbolja borba protiv ovih pošasti je ličnim primjetom, i ličnim angažmanom.

Bogobojaznost je najbolja prevencija i najbolji lijek.

A, bogobojaznost je utemeljena na vjerovanju i znanju da ćemo svi stati pred Gospodara i Stvoritelja, i biti pitani za naša djela. Ko u to vjeruje, i na tim osnovama gradi svoj život, blago njemu. Ko ne vjeruje, niko mu osim Allaha ne može pomoći.

3.TBTP: Kada ste osnovali pokret niste planirali izaći na predstojeće izbore, ali nakon toga ste osnovali  Bosansku narodnu stranku, (održane su osnivačke skupštine u više Kantona), odlučili ste ipak izaći na predstojeće izbore. Da li planirate neke koalicije predizborne ili postizbone i sa kim, ako planirate?

Politički se organizijemo da bi izašli na izbore, logički.

Ne želimo biti ikebana, i samo još jedna u nizu bezvrijednih stranki od kojih nikakva dobra nema. Ne ulazimo u politički ring radi svojih materijalnih ciljeva i ovosvjetskih interesa. Ulazimo da se istinski borimo za Vjeru, Narod i Državu.

To smo već za kratko vrijeme i pokazali i demonstrirali. Uradili smo više akcija nego neki za 20 godina svoga djelovanja. Naša fb stranica Politički pokret Vjera, Narod, Država, puna je akcija koje svjedoče o našem angažmanu. Time pokazujemo kakvu ćemo politiku voditi.

Jedinstvo Bošnjaka/muslimana nam je bitno. Jedan od naših krucijalnih ciljeva.

Eventualne koalicije će biti sa onima koji su na istom fonu. O koalicijama je rano govoriti. Mi izlazimo na izbore, ako Bog da, da pobijedimo, ili barem da budemo veliko pozitivno iznenađenje i osvježenje.

Znamo da niko od postojećih političkih subjekata nije na našoj ideji. Ima pojedinaca u raznim strankama koji dijele našu ideologiju.

Koalicijama ne želimo uprljati i ukaljati svoju ideju koju smatramo najboljom i najčišćom na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, i ne samo Bosne i Hercegovine, i nečim najboljim što se pojavilo u ovoj državi, od rata naovamo.

Vrijeme pred nama će iskristalizirati viziju koalicija sa postojećim političkim subjektima.

4.TBTP: Da li vam odgovara ovakav način glasanja i kako mislite da se borite protiv krađe na biračkim mjestima?

Slušamo godinama, decenijama čak, o izbornim krađama i prevarama.

Podnesene su, s tim u vezi, brojne tužbe i pritužbe. Ali ne čujemo da je neko radi izborne krađe/ili krađa sudski gonjen i procesuiran.

To je nažalost naša Balkanska demokratija.

Mi ulazimo u politički ring, već smo ušli, naglasio sam da se borimo i nešto mijenjamo.

Stvari su ovdje zrele i za reformu, i za revoluciju/promjenu.

Kao takvi moramo se suočiti sa ovakvim izbornim sistemom.

Između opcije bojkota takvog lopovskog sistema, i ulaska u tu septičku jamu, opredjeljujemo se za ovo drugo.

Pokušaćemo se što manje uprljati.

Svakako da je rješenje u elektronskom glasanju. Jedan čovjek jedan glas. I da glasaju samo živi, ne i mrtvi.

Ipak, mi živimo u predkijametskom vaktu, gdje su nestale mnoge pozitivne norme življenja i ponašanja. S tim u vezi, neki su sebi ohalalili mnoge stvari, ili “ošerijatili” ono što Šerijat časni ne dozboljava.

Pa tako i izborne krađe, a Šerijat i vjera Allahova ne mogu participirati u nepoštenim i nečasnim radnjama i lopovlucima.

Mi izlazimo boriti se, pokušati uz Allahovu pomoć, i vidjećemo šta je pred nama, i s čime ćemo se suočiti. Na osnovu toga ćemo se i postaviti.

Podvlačim, zalagaćemo se za elektronsko glasanje.

5.TBTP Obzirom da u nazivu Vaše stranke stoji Bosanska stranka, da li je ciljna grupa vaše stranke odnosno biračko tijelo Bošnjaci ili Bosanci?

Primjetili ste da smo Bosanska narodna stranka, ne Bošnjačka.

Naša su vrata otvorena svim Bosancima, vjernicima/patriotama.

Vjernicima koji razumiju važnost i vrijednost Naroda i Države, dakle ne gledaju samo jednosmjerno ka Ahiretu/budućem svijetu, nego se bore za svoj udio i na ovome, kako nam naša vjera i nalaže, te patriotama koji su naklonjeni vjeri.

Dakle, naša su vrata otvorena Bošnjacima/Bošnjanima/Bosancima muslimanima, katolicima i pravoslavnim, i drugim.

Otvorena su za vjernike katolike/kršćane, i pravoslavne/hrišćane.

Imamo izgrađen kodex kako prihvatiti i takve ljude ako iskažu interes da participiraju u našoj Stranci, i preko nje se bore za Vjeru, Narod i Državu.

Dakle, nismo isključivi, nismo radikalni, iako će nas neki takvima nastojati prikazati.

Jednostavno, naša će politika biti na principima politike Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme/Božiji blagoslovi i mir njemu, a kršćani/hrišćani, te židovi, su kod njega svakako imali mjesta.

6.TBTP: Obziom da je ovo prva vjersko, nacionalno, patriotska politička organizacija na ovim prostorima, da li planirate zaknodavstvo koje se u svim segmentima oslanja na Šerijtasko pravo, ili da selektivno primjenjujete propise shodno situaciji i okolnostima.

Poznato je da je pojam Šerijat jako zloupotrijebljen, kako od dušmana islama koji ovaj pojam i sve što on nosi sa sobom, namjerno i svjesno zloupotrijebljavaju predstavljajući ga samo i isključivo kroz njegov kazneni dio, tzv.El-‘Uqubat, a svako pravo ima svoj kazneni dio, pa tako i Šerijat, tako i od onih koji su svjesni veličine i grandioznosti Šerijata/njegovog Božanskog izvora i porijekla, ali ga predstavljaju na jedan prilično rogobatan način.

Tako, i jedni i drugi čine štetu Šerijatu, pa tako imamo situaciju da danas većina ljudi u svijetu na Šerijat gleda negativno, i doživljava ga kao odsijecanje glava i ruku.

Šerijat je, u stvari, nešto sasvim suprotno pomenutom. Šerijat je sloboda i ljudska prava. To je milost, mudrost, pravednost i ljudski interes.

Shodno ovome, naravno da ćemo se zalagati za Šerijat, jer ga smatramo najboljim sistemom i načinom života, te najpravednijim uređenjem ljudskih zajednica.

Pri tome, nas interesuje Šerijat koje su sprovele neke nemuslimanske zemlje, štaviše mnoge od njih imaju krst/križ na zastavama ili u amblemima, ali su u domenu socijalne pravde, ljudskih prava, sloboda, dakle u onome vanjskom/pojavnom segmentu života i uređenja zajednica sproveli Šerijat, a da toga nisu ni svjesni.

Ovdje mislim na Švicarsku, Švedsku, Norvešku, od gradova bih istakao Beč, itd.

Stoga, kada bi se mi izborili da očistimo i uredimo naše gradove, korita rijeka, kada bi se izborili da ljudi budu odgovorni prema onome što rade, štaviše da odgovorne funkcije obnašaju oni koji su ih dostojni, kada bi se izborili za urednost, disciplinu, tačnost…sproveli bismo veliki dio Šerijata.

7.TBTP: Jedini ste organizovali protest protiv Gej parade, recite malo više o motivima i rezultatima protesta.

Tačno je da smo organizovali i prvu Anti lgbt paradu u Sarajevu, i Bosni i Hercegovini, 2019., tada kao udruženje Inicijativa Iskorak, te isto tako i 2021., sada kao Bosanska narodna stranka, i ponosni smo na to!

I udruženje i stranka pripadaju neformalnom pokretu VJERA.NAROD.DRŽAVA.

Motivi su prije svega duhovne/vjerske prirode i karaktera, jer je homoseksualizam jedini grijeh radi kojeg je Allah Uzvišeni uništio jedan narod. O tome nam svjedoče i Kur’an, i Biblija.

Javno ispoljavanje tog grijeha/harama/poroka, te predstavljanje istog kao nešto pozitivno, normalno…nismo mogli posmatrati nijemo i mirno, nego smo se organizovali, i shodno hadisu Allahovog Poslanika, savs; KO OD VAS VIDI NEKO ZLO…izašli da ovu pojavu osudimo makar verbalno, ili BILISANIH, kako se to kaže u hadisu.

Napominjem da je društvo u kojem živimo dalo pravo homoseksualnoj zajednici da pravi parade, ali je isto tako dalo pravo i nama koji se ne slažemo sa takvim načinom života kada se iznese izvan četiri zida i predstavlja kao nešto pozitivno i normalno, da stanemo protiv toga i dignemo glas, tim prije jer se time krši i ugrožava Božije pravo na Zemlji, i kod Njegovih stvorenja, a od naših krucijalnih ciljeva je borba za Božije pravo na Zemlji.

Nije nam naređeno niti imamo pravo ulaziti ljudima u kuće i špijunirati ih šta tamo rade, četiri zida su svetinja, i to je između njih i Njihova Gospodara, ali kada se javno na ulice iznese haram koji se predstavlja pozitivnim, štaviše želi se dostaviti našoj djeci, i u udžbenike, mi ćemo stati protiv toga, radilo se o kocki, bludu, alkoholizmu, homoseksualizmu…

8.TBTP: Da li vaša stranka baštini ostale zapadne vrijednosti obzirom da se po pitanju Gej parade bili decidno jasni?

Mi prije svega baštinimo islamske vrijednosti, i bošnjačku/bosansku kulturu i tradiciju.

Zapad ima svoje pozitivne strane. Tu mislim na ekonomski dio, potom na ljudska prava i slobode, ekološke standarde, socijalnu politiku.

To treba prepisati od Zapada, premda podvlačim da sve pobrojano ima svoje uporište u časnom Šerijatu.

Međutim, odnosi unutar porodice, među mladima, odnosi na relaciji djeca roditelji, nisu nešto čime se Zapad može pohvaliti, i oni tu apsolutno trebaju prepisivati od muslimana.

Ipak, ovoga su svjesni samo moralni i inteligentni među Zapadnjacima. Svjedoci smo da se takvi okreću islamu i prihvataju ga kao svoj životni put, i način života.

9.TBTP: Koja svjetska sila je po vama strana kojoj se BiH treba prikloniti?

Po defaultu, mi Bošnjaci se vežemo za Tursku.

To je nekako naš prirodni saveznik, i prijatelj Bosne i Hercegovine. Ipak, pitanje je koliko je Turska kroz historiju bila naklonjena Bošnjacima. Bošnjaci kao narod Turskoj sigurno jesu. Poznato je da u Bosni malo pravde ima, ili nikako. I to vuče svoje korijene od ranije.

Također, nije tajna da bosanski pravoslavci se okreću ka Moskvi, a katolici ka Berlinu. Beograd prvima, odnosno Zagreb drugima samo su usputne stanice.

SAD su također naš saveznik koji, istina je, gubi interes za Bosnom i Hercegovinom.

Smatram da se bosanska/bošnjačka politika treba, da ne kažem mora, redefinisati i po pitanju saveznika, što znači jasno sagledati dokle su ih dosadašnji saveznici doveli, da li nas Evropa i NATO uopće žele.

Mi smo zaluđeni euroatlantskim integracijama, pa smo opet daleko i od EU, i od NATO saveza, vozovi nam prolaze, ponovo se zvecka oružjem.

To nam u prioritet stavlja obavezu preispitivanja savezništva i saveznika, tim prije jer nas Evropa ne želi samo zato što smo muslimani. Njima nije stalo niti im je u interesu da u Evropi postoji država na ovakvom geostrateškom položaju, i sa ovakvim prirodnim resursima, a da su muslimani u njoj većina, makar ti muslimani bili proevropski orijentirani, i u ogromnom procentu i velikoj većini daleko od islamskih postulata u svojim životima i praksi.

Evropa nam ponovo pravi podjele iza leđa, ponovo indirektno spremaju genocid narodu koji se još od genocida nije oporavio. I u zadnjem ratu čekali su da nas nestane, a savjest su sapirali slavši nam humanitarnu pomoć sumnjivog kvaliteta. Embargo na oružje samo našoj strani/Armiji RBIH je dokaz protiv Evrope, a argument ovome o čemu govorim.

10.TBTP: Šta mislite da li će BiH ostati cjelovita u svojim Avnojevskim granicama, ili će svaki narod zgrabiti svoje parče i pobjeći iz iste? U slučaju ako se i kad to desi, da li će se ta podjela odvijati mirnim putem ili će doći do oružanih sukoba?

Iako je nezvanični naziv naše političke organizacije VJERA.NAROD.DRŽAVA., te zvanični naziv našeg Pokreta, glavni prioritet trenutno nam je borba za očuvanje cjelovite i nezavisne države Bosne i Hercegovine!

Bilo kakva nezavisnost bolja je od najveće autonomije, npr.

Bošnjaci/Bošnjani kao narod, i bosanske patriote iz reda pravoslavnih i katolika, te ostale patriote neće i ne žele nikud iz Bosne. Kad kažem Bosna, mislim naravno i na Hercegovinu.

Da nema nas, davno bi Bosna bila podijeljena, i nestala sa mapa i karti svijeta. Govorilo bi se da je tu nekad živio jedan narod i baštinio islam. Ta borba za Bosnu traje već skoro hiljadu godina.

Oni bi da nas pobiju, rasele, pokrštavaju, a mi im ne damo, branimo se, odupiremo se.

Jel to Stevan Nemanja, ili ugarski kraljevi, Vatikan, Habsburgovci, kasnije Austrougarska, jel to Cvetković-Maček, Tuđman-Milošević, Boban-Karadžić, Dodik-Čović, ili Vučić-Milanović, princip je isti, samo se nijanse razlikuju.

Naš usud/sudbina kao naroda ovdje jeste da se ni rahat rađamo, ni rahat živimo niti rahat umiremo…uvijek je tu igra oko “našeg jorgana”.

Zato kažem, mi Bošnjaci se pitamo ovdje, u Bosni i Hercegovini. To ne znači da se drugi ne pitaju.

Ali, o opstanku i opstojnosti Bosne i Hercegovine, pitamo se mi.

Jer, da nije nas, rekao sam već,

davno Bosne bilo ne bi.

Allah Uzvišeni/Bog Jedini, zajednički naš Gospodar i Stvoritelj neka nam je na pomoći u onome što je pred nama.

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.