fbpx

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: U BiH u sedam godina ubijeno više od 60 žena

U Bosni i Hercegovini od 2015. godine ubijeno je više od 60 žena. Samo ove godine ubijeno je, prema izvještajima medija, osam žena

međunarodni dan, nasilje nad ženama, 25. novembar
Foto:Teitter

Nije poznato koliko slučajeva ubistava žena nije zabilježeno jer Bosna i Hercegovina još uvijek nema ujedinjene statistike o slučajevima femicida.

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosansko-hercegovačkog društva, je problem koji je izašao iz privatne u javnu sferu. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem usvojeni su entitetski zakoni o zaštititi od nasilja u porodici i strategije na nivou države i entiteta.

 

U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini proteklih mjeseci održani su protesti žena protiv femicida. Razlog je bio ubistvo nekoliko žena u posljednje vrijeme.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, od 2015. godine ubijeno je više od 60 žena.

Navedeno je i da prema podacima iz 2021. godine, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja.

Najviša izrečena kazna za femicid u Bosni i Hercegovini za period istraživanja (2017-2021) je 30 godina, a najkraća jedna godina za pokušaj femicida. Na kaznu zatvora osuđen je 31 počinilac, a tri počinioca su osuđena na kaznu dugotrajnog zatvora. Analizu je izradio AIRE centar u saradnji s entitetskim vrhovnim sudovima i Apelacionim sudom Brčko distrikta.

Fondacija CURE danas organizuje ulični performans pod nazivom “STOP FEMICIDU!”. Ulični performans organizuje se u sklopu globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, s ciljem zaustavljanja nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, te nasilja kojeg čini država.

Globalna kampanja počinje 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena bude žrtva seksualnog nasilja

BHRT

 

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us