fbpx

Iako je veliki broj građana Srbije bolestan, bez posla i gladan Vučićeva vlada im uvodi novu globu!

Da korona može da nam “dođe glave” ne samo bukvalno već i novčano, pokazuje novi državni plan o povećanju nameta na imovinu.

Od Nove godine plaćaćemo porez na podrume, šupe, bunare, kotlarnice, bazene, svinjce, kokošinjce, štale, senike, ambare, čardake, golubarnike, pušnice, sušare, ribnjake, pa čak i na nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata. Cijenu za utvrđivanje iznosa poreza diktiraće cijene po kojima su prodavane garaže u konkretnoj opštini. Ovo je predviđeno novim izmjenama Zakona o porezima na imovinu, čiji nacrt je upravo objavilo srbijansko Ministarstvo finansija.

Foto:Profimedia.rs; N1; shutterstock;AP Photo Laura Leon

Državnu kasu od januara iduće godine puniće porezi na imovinu koje će plaćati građani i firme i to na objekte koji do sada nisu ni bili oporezovani.

Gotovo nevidljiva izmena postojećeg zakona, gde se umjesto “garaže i garažna mjesta”, među nepokretnostima koje se oporezuju uvodi grupa “garaže i pomoćni objekti” (član 6a novog zakona), omogućila je da pod lupu poreznika dođu  praktično svi objekti koje građani imaju u svojim dvorištima, bez obzira da li je riječ o podrumu ili šupi u kojoj drže ogrev, ili štali u kojoj gaje životinje, ili ambar u kome je smještena hrana za njih.

Šta se sve oporezuje

Ministarstvo finansija prepoznaje tri grupe pomoćnih objekata koji se oporezuju.

U prvoj grupi su dvije vrste objekata – oni koji nisu zgrade: bunari, bazeni, rezervoari, cisterne… i oni koji spadaju u pomoćne zgrade izgrađene na istom zemljištu gdje i stambeni ili poslovni objekat. To su kotlarnice, podrumi, šupe za smještaj ogreva i slično.

Foto: Julie Deshaies JD83 / Alamy / Alamy / Profimedia

Druga grupa pomoćnih objekata obuhvata ekonomske objekte u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Treća grupa su nadstrešnice osnove preko deset kvadrata koje su samostalni objekti.

Kada je riječ o ovoj drugoj grupi – ekonomski objekti, regulisani Zakonom o planiranju i izgradnji, spisak je još širi.

“Ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.)”, navodi se Zakonu o planiranju i izgradnji.

Nacrt izmjena Zakona o porezima na imovinu od danas je u svojevrsnoj javnoj raspravi, koja traje do – 4. novembra.

“Sugestije i primjedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati”, stoji na sajtu Ministarstva finansija.

Cijena za obračun

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa novim zakonom počev za 2021. godinu.

“Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu za pomoćne objekte primjenjivaće se prosečne cijene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cijena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama u skladu sa članom 6. Zakona o porezima na imovinu, odnosno prosječne cijene garaža i garažnih mjesta u najopremljenijoj zoni, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine”, navodi se u novom Zakonu o porezima na imovinu.

vezani članci

Nova.rs / Balkantimes.press

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us