fbpx

Evo šta stoji u sporazumu HDZ-a i Osmorke

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, danas su u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini BiH, potpisali dokument „Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022.-2026. godine“.

osmorka, sporazum, SDP, HDZ, Dragan Čović, Nermin Nikšić
Foto:Twitter

Uz prisustvo stranačkih dužnosnika Dokument je u ime koalicije HDZ BiH i stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH potpisao predsjednik dr. Dragan Čović, a u ime stranaka Osmorke predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić.

Dokument čine tri cjeline na kojima će raditi ove stranke, a to su euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava i socijalna pravda i ekonomija.

Pogledajte cijeli dokument.

Tekst Sporazuma

Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti

Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

Podupirući ustavnu obavezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu sa evropskom pravnom stečevinom,

Vodeći se ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

Ističući nužnost stvaranja konstruktivnog ozračja saradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

Okupljeni oko ideje savremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje nezavisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022. – 2026. GODINE

 1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usaglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

    Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Saradnja sa svim institucijama Evropske unije u korist evropskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije evropskih standarda;
    Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uslova za sticanje statusa kandidata i pristupanje Evropskoj uniji;
    Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);
    Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistematičnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Evropske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;
    Poštovanje preuzetih obaveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i saradnje sa NATO savezom i njegovim članicama;
    Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;
    Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;
    Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduslovi za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inostranih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

    Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu sa preporukama Evropske unije te nastavak usklađivanja s evropskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;
    Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;
    Reforma sigurnosno-obavještajnog sistema koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;
    Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapređenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;
    Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;
    Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;
    Digitalna transformacija javne uprave;
    Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;
    Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;
    Rješavanje pitanja državne imovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

    Usvajanje budžeta na svim nivoima za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine
    Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;
    Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapređenja uslova rada;
    Povećanje penzija i plata, a posebno minimalne penzije i plate;
    Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;
    Ubrzanje razvoja infrastrukture:
    saobraćajna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapređenje željezničkog saobraćaja i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti vazdušnog saobraćaja i uvezanosti);
    energetska infrastruktura (povećanje energetske nezavisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih preduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);
    Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;
    Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;
    Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;
    Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za naučnu djelatnost, sistemsko stručno planiranje prilagođeno tržištu rada u skladu sa ustavnim nadležnostima;
    Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;
    Reforma cjelokupnog javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.

Stranke potpisnice su usaglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument „Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za period 2022. – 2026.“ sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.

(Vijesti.ba)

 

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.

Contact Us