fbpx

Bez javne rasprave usvojen budžet Kantona Sarajevo u iznosu od oko 974 miliona i 200 hiljada KM

Uslijed smanjenja prihoda u 2021. godini došlo je do potrebe za zaduživanjem, zašto u Budžetu KS za ovu godinu planiran iznos od 97.686.824 KM.

Bez javne rasprave usvojen budžet Kantona Sarajevo u iznosu od oko 974 miliona i 200 hiljada KM
Foto: PRt sc

Skupština KS danas je usvojila Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu, koji je utvrđen u iznosu od 974.200.500 KM.

Kako je istakao u svom izlaganju ministar finansija Davor Čičić, prihodovna strana Budžeta za ovu godinu planirana je u manjem iznosu u odnosu na Budžet 2020. godine, zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19.

Ostali porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Kantonu su planirani na osnovu trenda ostvarenja u protekloj godini u kojoj je priliv prihoda bio izuzetno umanjen, usljed pandemije COVID-19 koja je pogodila cijelu državu, a samim tim i Kanton Sarajevo.

Budžeta KS za 2021. godinu, poredeći ukupne planirane prihode i primitke, je manji za 14,19% u odnosu na usvojene Izmjene i dopune Budžeta KS za 2020. godinu u kojima su sadržani i razgraničeni prihodi i primici budžetskih korisnika iz 2019. godine u iznosu od 132.249.813 KM.

Uslijed smanjenja prihoda u 2021. godini došlo je do potrebe za zaduživanjem, zašto u Budžetu KS za ovu godinu planiran iznos od 97.686.824 KM.

Neporezni prihodi – prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate, kao i novčane kazne planirani su u iznosu od 115.741.680 KM. Razlog smanjenja ove grupe prihoda je da u odnosu na Budžet KS za prošlu godinu, u Budžetu KS za ovu godinu nisu uvršteni razgraničeni prihodi iz 2020. godine koji će biti poznati nakon izrade završnog računa.

„Ističemo da je u resoru Ministarstva privrede uvršten tekući transfer Federacije iz paketa makro-finansijske pomoći EU, koji predstavlja finansijsku pomoć za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa. Ova sredstva su planirana za Fond podrške privredi, zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa“, istakao je ministar Čičić.

Gledajući Budžet podijeljen po ministarstvima, razdjel Ministarstva pravde i uprave planiran je u iznosu od 44.083.052 KM. Najznačajnije izdvajanje odnosi se na subvencije javnim preduzećima, tj. na TVSA, i to sa iznosom od 3.400.000 KM.

Plan sredstava Ministarstva za boračka pitanja iznosi 36.060.746 KM, a u kojem najveći iznos od 7.600.000 KM se odnosi na izmirivanje obaveze predviđene federalnim Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca.

Za resor saobraćaja izdvojeno je 100.547.091 KM. Najviše je planirano za subvencije za javni prevoz i pokriće akumuliranog gubitka KJKP GRAS – 21.000.000 KM, za pokriće akumuliranog gubitka ovog preduzeća 14.000.000 KM. Planirana su i sredstva za infrastrukturne projekte: izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale, izgradnja saobraćajnice Prva transverzala, i sl.

Ministarstvu unutrašnjih poslova zajedno sa Upravom policije planiran je iznosu od 85.770.783 KM. Najznačajnija izdvajanja su za nabavku specijalne opreme – vojne i policijske 3.900.000 KM i nabavku materijala za javni red i sigurnost vojnog materijala i uniforme za policijske službenike 1.100.000 KM.

U Ministarstva privrede ukupno je planirano 61.071.280 KM. Obzirom na negativne posljedice u privredi koje su izazvane pandemijom koronavirusa, kao podrška privredi u saniranju posljedica izazvane pandemijom planiran je iznos od 21.000.000 KM.

Ministarstvo finansija je planirano u iznosu od 32.261.006 KM, u kojem je najveći iznos planiran za otplatu kredita i kamate.

Oblast zdravstva je planirana u iznosu od 13.562.500 KM, od čega se 3.800.000 KM odnosi na troškove primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS, dok se 7.800.000 KM odnosi na nabavku opreme, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javnih zdravstvenih ustanova.

Oblast odgoja i obrazovanja, kao novi resor u Budžetu KS, planiran je u iznosu od 204.386.605 KM, od čega se 3.800.000 KM odnosi na transfere neprofitnim organizacijama – predškolsko i osnovno obrazovanje, 2.000.000 KM na transfere neprofitnim organizacijama – pomoćne usluge u obrazovanju.

Budžet Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i mladih iznosi 171.281.334 KM, a resor kulture i sporta budžetiran je u iznosu od 32.093.248 KM.Transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture planirani su u iznosu od 3.300.000 KM, a transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta 4.300.000 KM.

Razdjel Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice planiran je u 84.456.890 KM. Zaštita porodice sa djecom iznosi 30.600.000 KM, socijalna zaštita 15.400.000 KM, dok je zaštita civilnih žrtava rata planirana u iznosu od 15.300.000 KM.

Novoformirano Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iznosi 59.293.181 KM, od čega se 19.000.000 KM odnosi na subvencioniranje troškova iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, 5.500.000 KM za javnu rasvjetu, 4.200.000 KM za stambeni razvoj, 3.000.000 KM za projekte na deponiji Smiljevići.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je, govoreći o Budžetu KS za 2021. godinu, istakao da se on kreirao u vremenu najveće krize u KS od završetka rata, koja se ne mjeri samo gubitkom ljudskih života usljed pandemije koronavirusa i pritiskom na zdravstveni sistem nego i teškim ekonomskim posljedicama koje pandemija ostavlja iza sebe.

“Ovaj budžet je pravljen u potpuno drugim okolnostima, gdje 160 miliona KM sredstava jednostavno nema. Međutim, mi smo se potrudili da u prioritet stavimo sve ono što ide u naše zakonske obaveze i ono što se mora finansirati budžetskim sredstvima. Sve drugo, u dijelu razvoja i razvojnih projekata, planiramo finansirati kroz zaduživanje”, poručio je premijer Forto.

Naglasio je da Vlada nije bježala od zaduživanja, kao i da će javnost biti vrlo dobro upoznata sa načinom trošenja tog novca i njegovog ulaganja.

Za razliku od opredjeljenja ove Vlada da u prvom dijelu svog mandata fokus finansijskih izdvajanja usmjeri na oblast javnog saobraćaja, sada je on prebačen na ublažavanje teških ekonomskih posljedica koje je pandemija koronavirusa ostavila na privredu u KS. “

Zbog toga smo za resor privrede kreirali do sada rekordan iznos od 21 miliona KM za ekonomske poticaje, usmjeravajući dio sredstva sa drugih resora upravo na ovu akutnu problematiku. Sredstva su namijenjena privatnom sektoru, spašavanju radnih mjesta i pokretanju ekonomije. Ovo je naš odgovor na trenutnu situaciju”, potcrtao je premijer Forto.

Gledajući dugoročno u fokusu Vlade će i dalje biti unapređenje javnog prijevoza, zaštita zraka i okoliša, razvoj nauke, predškolskog obrazovanja i kreativne industrije.

Istakao je da ova Vlada želi jačati ljudske kapacitete MUP-a KS, odnosno Uprave policije, u svrhu podizanja nivoa sigurnosti građana na viši nivo.

Uz sva izdvajanja na provođenju zakona, razvojni dio Budžeta KS iznosi oko 150 miliona KM i najvećim dijelom će ga činiti kreditna sredstva, uz učešće KS u dijelu plaćanja poreza. Iz tih sredstva planirana je nabavke trolejbusa, utopljavanje 40 javnih objekata, i to najvećim dijelom iz oblasti obrazovanja

Takođe biće kreditirana i stambena gradnja za trajni smještaj 25 interno raseljenih porodica.

U ovoj godini pojačat će se dinamika stambenog zbrinjavanja svih kategorija boračke populacije kako bi se sa izgradnjom i podjelom 200 novih stanova trajno riješilo stambeno pitanje svih onih kojima pripada ovo pravo.

Uz gradnju stanove koje će se poticajno dodjeljivati mladima, plan ove Vlade je konačno izgraditi zgradu MUP-a KS i Uprave policije.

“U ovoj godini ćemo dići kredit od 3.500.000 KM kako bi konačno završili građevinske radove na zgradi Akademije scenskih umjetnosti. Takođe, želim zajedno sa Općinom Centar do početka naredne školske godine završiti gradnju i opremanje škole na Šipu”, naglasio je premijer Forto.

 

BHRT

Napomena o autorskim pravima: Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici našeg portala sa koje je sadržaj preuzet. Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku The Balkantimes Press.

Copyright Notice: It is allowed to download the content only by providing a link to the page of our portal from which the content was downloaded. The views expressed in this text are those of the authors and do not necessarily reflect the editorial policies of The Balkantimes Press.